““เมาท์ เซโพลา” ลดสูงสุด 70%” ณ ศูนย์การค้าจังซีลอน ป่าตอง ภูเก็ต

““เมาท์ เซโพลา” ลดสู Let’s go!

พลเอก เลิศรัตน์ รัตนวานิช เข้าพบผู้อำนวยการท่าอากาศยานภูเก็ต

พลเอก เลิศรัตน์ รัตน Let’s go!