ททท.สํานักงานภูเก็ต จับมือกับพันธมิตรด้านการท่องเที่ยว ร่วมสืบสานประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดภูเก็ต ประจําปี 2563

ททท.สํานักงานภูเก็ต Let’s go!

““เมาท์ เซโพลา” ลดสูงสุด 70%” ณ ศูนย์การค้าจังซีลอน ป่าตอง ภูเก็ต

““เมาท์ เซโพลา” ลดสู Let’s go!