โรงแรมสลีพวิธมี ดีไซน์โฮเทล แอท ป่าตอง จัดตั้งหน่วยเคลื่อนที่รับบริจาคโลหิตและอวัยวะ

โรงแรมสลีพวิธมี ดีไซน์โฮเทล แอท ป่าตอง ร่วมกับ ธนาคารเลือดโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ภาครัฐ และภาคเอกชน ได้จัดตั้งหน่วยเคลื่อนที่รับบริจาคโลหิตและอวัยวะจากประชาชนทั่วไป เพื่อสำรองไว้สำหรับฤดูกาลท่องเที่ยว รวมถึงเทศกาลสงกรานต์ที่จะมาถึง ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 29 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมสลีพวิธมี ดีไซน์โฮเทล แอท ป่าตอง ที่ผ่านมาทางโรงแรมได้รับเกียรติจากนางไอศยา สินบุษกร ผู้อำนวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดภูเก็ต , นายณรงค์ ชื่นนิรันดร์ ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดภูเก็ต, บริษัท อันดา โฟกัส จำกัด , บริษัท คิงอาร์ตแอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด , สื่อมวลชน , พนักงานโรงแรม , พนักงานขับรถสาธารณะ, ประชาชนทั่วไปและนักท่องเที่ยว ได้เข้าร่วมและได้สนับสนุนกิจกรรม

.

การจัดงานรับบริจาคโลหิตและอวัยวะ ดังกล่าวถึงแม้ว่าจะมีอุปสรรคทางด้านสภาพอากาศแต่ก็มีผู้เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก ซึ่งกิจกรรมได้สิ้นสุดลงแล้วด้วยดี และบรรลุวัตถุประสงค์ตามความมุ่งหมายทุกประการ ซึ่งครั้งนี ้มียอดผู้ร่วมงานที่แจ้งความจำนงในการเข้ารับบริจาคโดยประมาณการ 137 ท่าน
แบ่งเป็น
ผู้เข้าร่วมบริจาคอวัยวะ จำนวน 12 ท่าน
ผู้เข้าร่วมบริจาคดวงตา จำนวน 13 ท่าน
ผู้เข้าร่วมบริจาคโลหิตซึ่งผ่านเกณฑ์การนำไปใช้งานทั้งหมด 44,550 ซีซี รวมทั้งหมด 99 ถุง
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมแต่ไม่ผ่านเกณฑ์ มาตรฐาน จำนวน 38 ท่าน

.

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ https://goo.gl/z353y2

 

Comments

comments