“ช้อปสนุกท้าสายฝน” ณ ศูนย์การค้าจังซีลอน ป่าตอง ภูเก็ต

"ช้อปสนุกท้าสายฝน" ณ Let’s go!