Update News :

เปิดแล้ว !! ร้านอาหารจีน หงเปา ร้านอาหารจีนสไตล์กวางตุ้ง สาขาแรกของภูเก็ตที่ชั้น 1 โรงแรมรามาดา พลาซ่า เจ้าฟ้า

ภูเก็ต, มกราคม 2563

Let’s go!