นิทรรศการศิลปะเซ็นทรัลภูเก็ต 2019!!

ศูนย์การค้าเซ็นทรัล ภูเก็ต จัดงาน CENTRAL PHUKET Art Exhibition 2019 ประมูลภาพวาดเด็กภูเก็ตศิลปินระดับโลก รายได้ไม่หักค่าใช้จ่าย มอบให้ รพ.วชิระภูเก็ต และ รร.ภูเก็ตปัญญานุกูล ยอดประมูลกว่าเจ็ดแสนบาท

          ศูนย์การค้าเซ็นทรัล ภูเก็ต จัดงาน CENTRAL PHUKET Art Exhibition 2019 ในระหว่างวันที่ 5-14 กรกฎาคม 2562 บริเวณชั้น 1 ฝั่ง ฟลอเรสต้า ซึ่งจัดขึ้นเพื่อส่งเสริม สนับสนุน คนไทย ที่ทำชื่อเสียงให้กับประเทศ โดยเฉพาะในเรื่องของศิลปวัฒนธรรมของไทย โดยในจังหวัดภูเก็ต มีศิลปินอยู่มากมายที่สร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดภูเก็ต แต่ที่น่าทึ่งในฝีมือ ก็คือผลงานของเด็กชาย วชิรวิทย์ สามารถ หรือน้องอามานี่ ที่อายุเพียง 13 ขวบเท่านั้น แต่มีความสามารถของการวาดภาพได้เทียบเท่ากับผู้ใหญ่หลายท่าน ผลงานออกสู่สายตาทั้งชาวไทยและชาวโลกมากมาย โดยเรื่องที่น่าภาคภูมิใจที่สุด คือเงินที่ได้จากการขายผลงานน้องอามานี่จะนำไปบริจาคเกือบทั้งหมดหลักจากหักค่าวัสดุอุปกรณ์ในการวาดภาพแล้ว ถือว่าเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เยาวชนไทย ที่รู้จักการมีน้ำใจ การแบ่งปัน สร้างสังคมให้น่าอยู่

          ศูนย์การค้าเซ็นทรัล ภูเก็ต จึงถือโอกาสนี้รวมเป็นส่วนหนึ่งในการสะท้อนให้ชาวภูเก็ตและนักท่องเที่ยวได้สัมผัสกับความงดงามในชิ้นงานของจิตรกรน้อยวัย 13 ขวบ ความละเอียด ประณีตและที่สำคัญยังมีการประมูลชิ้นงานศิลปะของน้องอามานี่ ซึ่งรายได้ทั้งหมดไม่หักค่าใช้จ่ายมอบให้โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ซึ่งเป็นโรงพยาบาลหลักของจังหวัดภูเก็ต ในแต่ละวันมีผู้ป่วยทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ เข้าไปใช้บริการเป็นจำนวนมาก ทางจังหวัดภูเก็ตเองก็ได้ร่วมปรับปรุงอาคารสถานที่ ตลอดจนเครื่องมือแพทย์ให้ทันสมัย และเพียงพอต่อจำนวนผู้ป่วยที่มากขึ้น รวมถึงจะนำรายได้ไปมอบให้กับโรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูล โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาของเด็กที่สภาพร่างกายไม่พร้อม นับว่ามีจิตอันเป็นกุศล เป็นนิมิตหมายที่ดี  ตลอดจนเป็นการเผยแพร่ศิลปะลวดลายไทยอันงดงามวิจิตร ตามแบบของอาจารย์ เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์ ผู้สร้างผลงานอันโดดเด่น ไปสู่สายตาของชาวไทย และนักท่องเที่ยวทั่วโลกสืบไป

ในพิธีเปิดการประมูล (วันที่ 9 กรกฎาคม 2562) ได้รับเกียรติจากนายสุพจน์  รอดเรือง ณ หนองคาย รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธาน พร้อมด้วยนางสาววิไลพร ปิติมานะอารี
ผู้อำนวยการอาวุโส กลุ่มงานปฏิบัติการสาขา ศูนย์การค้าเซ็นทรัล ภูเก็ต, ว่าที่ร้อยตรี วิกรม จากที่ นายอำเภอเมืองภูเก็ต, นางบุษยา  ใจเปี่ยม  ประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ต,นายโกมาต  แป้นเกิด วัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต, นางสาวสมใจ สุวรรณศุภพนา นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต, นางจุฑารัตน์ นิลหัสถ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานภูเก็ต, น.พ.เฉลิมพงษ์  สุคนธผล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต รวมถึงแขกผู้มีเกียรติและสื่อมวลชนเป็นจำนวนมากเข้าร่วม

โดยมีภาพเข้าร่วมประมูล 3 ภาพ ได้แก่ ภาพที่ 1 ภาพปลากัดคู่  ยอดประมูลที่ 200,000 บาท โดยนายโสภณ เอกวานิช ภาพที่ 2 ภาพพญามังกร ยอดประมูลที่ 95,000 บาท โดยนายจิรวุฒิ อัศวประภาส และภาพที่ 3 ภาพพญานาคเจ็ดเศียร ยอดประมูลที่ 440,000 บาท โดยนายวาณิช  เอกวานิช รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 735,000 บาท

          ทั้งนี้พิเศษสำหรับลูกค้า เมื่อซื้อของในศูนย์การค้าฯ (ทั้ง 2 ฝั่ง) ครบ 2,000 บาท ระหว่างวันที่ 5-31 กรกฎาคม 2562 นำใบเสร็จมาแลก กระเป๋าผ้าออกแบบโดยเด็กชาย วชิรวิทย์ สามารถ หรือน้องอามานี่ ดีไซด์สุดพิเศษบ่งบอกถึงความเป็นอัตลักษณ์ของศูนย์การค้าเซ็นทรัล ภูเก็ตเฉพาะงานนี้เท่านั้น (ของมีจำนวนจำกัด)

Comments

comments