Chinese Yunan Phuket Association donated to Southern flood suffer

เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 12 ม.ค.60 ที่ศูนย์รับบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ณ ที่ว่าการอำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต นายสุพจน์ ชนะกิจ นายอำเภอเมืองภูเก็ต เป็นประธานในพิธีรับมอบสิ่งของบริจาคจากสมาคมชาวยูนนานภูเก็ต นำโดยนายสุรพงษ์ แซ่หล่อ นายกสมาคมฯ และกลุ่มแม่บ้านสมาคมยูนนานภูเก็ต โดยทางอำเภอเมืองจะรวบรวมสิ่งของบริจาคทั้งหมดมอบให้กับทางจังหวัดภูเก็ต เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่ภาคใต้ ต่อไป นายสุพจน์ ชนะกิจ นายอำเภอเมืองภูเก็ต กล่าวว่า ขณะนี้สถานการณ์น้ำท่วมเริ่มกลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้ว หลังจากฝนทิ้งช่วง แต่อย่างไรก็ตามหลังจากน้ำแห้ง สิ่งที่ภาครัฐจะต้องเข้าไปเร่งดำเนินการคือในเรื่องของการฟื้นฟู เยียวยา และการดูแลด้านการยังชีพครอบครัวผู้ประสบภัย ข้าวสาร อาหารแห้ง น้ำดื่ม ยารักษาโรค อุปกรณ์เครื่องใช้ในครัวเรือนฯลฯ ตรงส่วนนี้ จึงยังมีความจำเป็นที่ภาครัฐจะต้องเข้าไปดูแลช่วยเหลือผู้ประสบภัย เพราะในการฟื้นตัวนั้น ต้องใช้ระยะเวลายาวนานพอสมควร

ในโอกาสนี้ จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนไปยังพี่น้องประชาชนชาวภูเก็ตทุกภาคส่วน ร่วมกันบริจาคสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมพื้นที่ภาคใต้ ยังหน่วยงาน หรือองค์กรต่างๆ ที่เปิดศูนย์รับบริจาคฯ ใกล้บ้าน ซึ่งในส่วนของอำเภอเมืองภูเก็ต จะเปิดรับบริจาคไปจนกว่าทางจังหวัดภูเก็ตจะสั่งปิดรับบริจาคสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ขณะที่ นายสุรพงษ์ แซ่หล่อ นายกสมาคมชาวยูนนานภูเก็ต และกลุ่มแม่บ้านสมาคมยูนนานภูเก็ต ได้กล่าวขอบคุณนายอำเภอเมืองภูเก็ต ที่ให้โอกาสทางสมาคมฯ ได้ร่วมบริจาคสิ่งของช่วยเหลือประสบภัยชาวภาคใต้ ซึ่งทางสมาคมฯ จะทยอยนำสิ่งของมาบริจาคอย่างต่อเนื่อง ต่อไปจนกว่าทางการจะประกาศปิดรับบริจาค จึงขอเชิญชวนชาวยูนนานเชื้อสายจีนในจังหวัดภูเก็ต ร่วมบริจาคสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยชาวภาคใต้ ซึ่งสามารถติดต่อขอรับบริจาคได้ที่ สมาคมชาวยูนนานภูเก็ต ถนนวิรัชหงษ์หยก ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต โทร.094-4469335,098-2788888 ทั้งนี้เพื่อทางสมาคมฯ จะได้รวบรวมสิ่งของบริจาค เพื่อส่งมอบให้กับทางอำเภอเมืองหรือทางจังหวัดภูเก็ต นำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่ภาคใต้ต่อไป

Comments

comments