ผู้บริหารเครือกรุงเทพดุสิตเวชการ เข้าร่วมงานประชุมวิชาการ ณ ประเทศอังกฤษ

ageing-societies-25

ผู้บริหารเครือกรุงเทพดุสิตเวชการ เข้าร่วมงานประชุมวิชาการ ณ ประเทศอังกฤษ
เพื่อตอกย้ำศักยภาพของโรงพยาบาลกรุงเทพ ในเครือกรุงเทพดุสิตเวชการ

นพ.ก้องเกียรติ เกษเพ็ชร ประธานคณะผู้บริหารกลุ่ม 3 และกรรมการผู้จัดการ พร้อมผู้บริหารเครือกรุงเทพดุสิตเวชการ, คุณภูมิกิตติ์ รักแต่งาม Chief  Marketing Officer Group 6, คุณบุรณัชย์ ลิมจิตติ  Senior Vice President – International Marketing, Advertising and Public Relations BDMS คุณวรรษา แพรักขกิจ  Senior PR Manager BDMS เข้าร่วมงานประชุมวิชาการ The Economist’s Inaugural Ageing Societies Summit โดยให้สัมภาษณ์ในหัวข้อ Focus on Asia – The Future of Brain Health เพื่อตอกย้ำศักยภาพความพร้อมการให้บริการทางการแพทย์ในระดับนานาชาติของโรงพยาบาลกรุงเทพ ในเครือกรุงเทพดุสิตเวชการ ณ โรงแรม St. Pancras Renaissance กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ

Comments

comments