Accor Hotels Southern – Linens for Life

PHUKET: เครือโรงแรมแอคคอร์ โฮเทลส์ ภาคใต้ จับมือมูลนิธิชุมชนภูเก็ต ซีลด์แอร์ จำกัด ประเทศสิงคโปร์ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน เคหะรัษฎา จัดโครงการ “ผ้าลินินเพื่อชีวิต” เพื่อสร้างรายให้กับคนในชุมชน

 

linens-for-life-1

.

เมื่อเวลา 10.00 น. วันนี้ ( 3 ธ.ค.) ที่ห้องประชุมสหกรณ์ เครดิตยูเนี่ยน เคหะรัษฎา นางมุกดา หลิมนุกูล หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานเปิดโครงการ “ผ้าลินินเพื่อชีวิต” Linens for Life” ซึ่ง เครือโรงแรมแอคคอร์ โฮเทลส์ ภาคใต้ ร่วมกับ มูลนิธิชุมชนภูเก็ต บริษัท ซิลด์แอร์ จำกัด ประเทศสิงคโปร์ และ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน เคหะรัษฎา จ.ภูเก็ต จัดขึ้น เพื่อช่วยเหลือเยาวชนหรือบุคคลในท้องถิ่นให้มีอาชีพอละเพิ่มรายได้ให้กับตัวเองและเป็นการส่งอาชีพให้กับคนในชุมชน

.

นางสาวศิวาพร พรรัตนโสรฬ ประธานกรรมการฝ่ายกิจกรรมเพื่อสังคม โรงแรมในเครือแอคคอร์ โฮเทลส์ ภาคใต้ กล่าวว่า โครงการ “ผ้าลินินเพื่อชีวิต” Linens for Life” เกิดขึ้นจากความร่วมมือของ 4 หน่วยงานหลัก ในการดำเนินการ ภายใต้การสนับสนุนจากโรงแรมในเครือ 17 โรงแรม ร่วมกันบริจาคผ้าปูที่นอน ปลอกหมอน ผ้าห่มหรือผ้าลินินต่างๆที่ยังคงมีสภาพดี มาส่งมอบให้กับกับทางสหกรณ์เครดิตยูเนียน เพื่อส่งมอบต่อให้แก่สมาชิกกลุ่มแม่บ้านในชุมชน นำไปแปรสภาพด้วยการนำไปตัดเย็บเป็นชิ้นงานต่างๆ เช่น กระเป๋าซักรีด กระเป๋าผ้า เครื่องแบบพนักงาน เสื้อผ้าชุดลำลองเครื่องแบบพนักงานครัว ผ้าคาดโต๊ะอาหาร หรืออื่นๆ เพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชนและสร้างอาชีพให้กับชาวบ้านในชุมชน

 

linens-for-life-3

 

อย่างไรก็ตามหลังจากพิธีเปิดงาน ทางโครงการได้จัดให้มีการเดินแฟชั่นโชว์ผลิตภัณฑ์ ที่ตัดเย็บจากผ้าต่างๆที่ทางโรงแรมมอบให้ไม่ว่าจะเป็นชุดแซค เสื้อ ผ้ากันเปื้อน กระเป๋าแบบต่างๆ และอื่นๆ พร้อมเปิดให้มีการประมูลชุดเสื้อผ้าที่ผลิตจากผ้าปูเตียงที่นำมาตัดเย็บเป็นเสื้อผ้ารูปแบบต่างๆจำนวน 5 ชุด ปรากฏว่าได้เงินจากการประมูลไปทั้งสิ้น 8,500 บาท

Comments

comments