Central Festival Phuket จัดโครงการ V Live The Turtles อนุรักษ์เต่าทะเล ครั้งที่1

Central Festival Phuket จัดโครงการ V Live The Turtles อนุรักษ์เต่าทะเล ครั้งที่1 ” โดยมี ปลัดจังหวัดภูเก็ต นายถาวรวัฒน์ คงแก้ว เป็นประธาน อีกทั้งผู้บริหารโรงแรม เลอเมอริเดียน ภูเก็ต บีช รีสอร์ท ให้การต้อนรับ และสนับสนุนสถานที่ในการจัดกิจกรรม พร้อมทั้งรับฟังการบรรยายการอนุรักษ์เต่าทะเล จากคุณ หิรัญ กังแฮ นักวิชาการประมงชำนาญการศูนย์วิจัยและพัฒนา ทรัพยากรทางทะเลชายฝั่งทะเลอันดามัน

wit_7119

wit_7150

wit_7158

 

Comments

comments