Nepal is Beautiful : Visit and Enjoy in Napal

The Embassy of Nepal in Bangkok The Honorary Consulate of Nepal in Phuket jointly organized tourism promotion ‘Nepal is Beautiful :Visit and Enjoy in Napal’

.

เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2560 เวลา 19.00 น. ณโรงแรมรอยัลซิตี้ภูเก็ต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต นายสนิท ศรีวิหค รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็น ประธานเปิดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวประเทศเนปาล โดยมีนายคากา นาธ อธิการี เอกอัครราชฑูตเนปาลประจำประเทศไทย, ผศ.ปราณี สกุลพิพัฒน์ กงสุลกิตติมศักดิ์ ประเทศเนปาลประจำจังหวัดภูเก็ต,นายแอนโทนี คะนาว นายกสมาคมชาวไทยเนปาลจังหวัดภูเก็ต และนายเปรม ดนัย นายกสมาคมผู้พลัดถิ่นเนปาลในจังหวัดภูเก็ต ให้การต้อนรับ

.
นายสนิท ศรีวิหค รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า รู้สึกยินดีที่ได้มาร่วมกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวของประเทศเนปาล ทั้งนี้เนปาลเป็นประเทศหนึ่งที่มีความอุดมสมบูรณ์ในแง่ความหลากหลายทางด้านชีววิทยา เป็นประเทศที่เต็มไปด้วยความแตกต่างทางด้านศาสนาและศิลปวัฒนธรรมมีสถาปัตยกรรมที่งดงามและการตกแต่งเจดีย์รูปแบบเนปาลที่ประดิษฐานพระพุทธรูปที่ทำจากทองเหลืองและหินที่สวยงาม วัดและสถูปได้รับการสร้างจากงานไม้แกะสลัก งานช่างเหล็กและงานปั้นหิน ลักษณะเด่นเหล่านี้ทำให้ประเทศเนปาลมีภาพลักษณ์ทางด้านวัฒนธรรมที่ยิ่งใหญ่และวิจิตรงดงาม มีเสน่ห์ที่ดึงดูดให้ผู้คนอยากเดินทางไปท่องเที่ยวและแสวงบุญที่ประเทศเนปาล125752
ด้านผศ.ปราณี สกุลพิพัฒน์ กงสุลกิตติมศักดิ์ ประเทศเนปาลประจำจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า ประเทศ เนปาลมีความร่ำรวยทางด้านวัฒนธรรม เป็นสถานที่ประสูติของพระพุทธเจ้าชาวพุทธในประเทศเนปาลจึงเป็นลูกหลานของพระพุทธเจ้า ดังนั้นประเทศเนปาลจึงมีแหล่งท่องเที่ยวที่มีความสำคัญทางพระพุทธศาสนาที่ผู้แสวงบุญไม่ควรพลาด เนื่องจากเนปาลมีความโดดเด่นมีแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมและศาสนาที่น่าสนใจมากมาย

.

สำหรับประเทศเนปาลเป็นประเทศหนึ่งที่มีความอุดมสมบูรณ์ในแง่ความหลากหลายทางด้านชีววิทยา เนื่องมาจากสภาพภูมิศาสตร์ที่มีพื้นที่เป็นภูเขาสูง เหนือระดับน้ำทะเลตั้งแต่ 60 เมตร จนถึงจุดสูงสุดของโลกคือยอดเขาเอเวอร์เรสต์ (8,848 เมตร) และยังมีภูมิอากาศที่ผันแปรแตกต่างกันไป ตั้งแต่ภูมิอากาศแบบเขตร้อนถึงแบบอาร์กติก มีป่าเมืองร้อนที่อุดมไปด้วยสัตว์ป่ามากมาย แม่น้ำที่เชี่ยวกราก รวมถึงหุบเขาที่หนาวเย็นเป็นน้ำแข็ง ประเทศเนปาล เป็นประเทศที่เต็มไปด้วยความแตกต่างทางด้านวัฒนธรรม และมีภาษามากถึง 70 ภาษา เนื่องจากประเทศเนปาลเป็นแหล่งรวมผู้คนหลายเชื้อชาติและหลายชนเผ่าที่มีภาษาพูดและภาษาท้องถิ่นและวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน

.
ศาสนาและศิลปวัฒนธรรมประเทศเนปาล
ศาสนาฮินดูและศาสนาพุทธเป็นศาสนาหลักในประเทศเนปาล โดยมีชาวเนปาลที่นับถือศาสนาฮินดู 80.6 % และศาสนาพุทธ (นิกายมหายาน) 10.7 % ศาสนาอิสลาม 4.2 %
สถาปัตยกรรมที่งดงามและการตกแต่งเจดีย์รูปแบบเนปาลที่ประดิษฐานพระพุทธรูปที่ทำจากทองเหลืองและหินที่สวยงาม วัดและสถูปได้รับการสร้างจากงานไม้แกะสลัก งานช่างเหล็กและงานปั้นหิน ลักษณะเด่นเหล่านี้ทำให้ประเทศเนปาลมีภาพลักษณ์ทางด้านวัฒนธรรมที่ยิ่งใหญ่และวิจิตรงดงาม
ประเพณี วัฒนธรรม ความเชื่อของชาวเนปาลในแต่ละท้องถิ่นนั้นมีความแตกต่างกันไปตามลักษณะทางภูมิศาสตร์ เช่น บริเวณที่ติดกับจีนด้านทิเบตก็จะคล้ายกับทิเบต ที่อยู่ติดกับอินเดียก็จะคล้ายอินเดีย เป็นต้น
สำหรับ โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของประเทศเนปาลที่น่าสนใจ มีหลายโปรแกรมเช่น โปรแกรมท่องเที่ยวกำหนดเดินทางระหว่างวันที่ 11-18มีนาคม 2560 มีดังนี้ เส้นทางประเทศไทย เนปาล เมืองกาฐมัณฑุ, ประเทศไทย เนปาล เมืองนากากอต, ประเทศไทย เนปาล เมืองลุมพินี, ประเทศไทย เนปาล เมืองโปครา, ประเทศไทย เนปาล เมืองสารังกอต
โปรแกรมท่องเที่ยวเดินทางระหว่างวันที่ 21มีนาคม -1เมษายน2560 ได้แก่โปรแกรมแสวงบุญประเทศอินเดีย-เนปาล ตามรอยพระศาสดา จาริกแสวงบุญสู่ดินแดนพุทธภูมิ
และโปรแกรมท่องเที่ยวระหว่างวันที่ 22 -29 เมษายน2560และ โปรแกรมท่องเที่ยวระหว่างวันที่ 20-27 พฤษภาคม 2560 คือโปรแกรมแสวงบุญ -ปฏิบัติธรรมประเทศเนปาล ชมความเจริญรุ่งเรืองของพระพุทธศาสนา

โอกาสนี้จึงขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวของประเทศเนปาลตามโปรแกรมดังกล่าวเพื่อแสวงบุญ ชมความเจริญรุ่งเรืองของพระพุทธศาสนา เป็นการเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศไทยและประเทศเนปาลและยังสามารถช่วยเหลือ ประเทศเนปาลด้วยการ สร้างรายได้ จากการท่องเที่ยว ให้แก่ประชาชนชาวเนปาลและประเทศเนปาลได้อีกด้วย

Comments

comments