NOK POTHONG Free Shuttle Bus Tour in Phuket Town

สายการบินนกแอร์ จัดรถโพถ้อง บริการฟรี นักท่องเที่ยวที่อยากชมความสวยงามรอบเมืองภูเก็ต เริ่มจากลานมังกร รอบเมืองเก่า สุดสายสวนสาธารณะสะพานหิน แล้ววนกลับ

 

บริษัท พี มีเดียร์ ออแกร์ไนเซอร์ จัดทำโครงการ รถนกโพถ้องส่งนักท่องเที่ยวของสายการบิน Nok Air ภายในตัวเมืองและย่านเมืองเก่าจังหวัดภูเก็ต

 

กิจกรรม นกโพถ้อง ท่องเมืองเก่า เชิญผู้สื่อข่าวและแขกผู้มีเกียรติจำนวน 20 คน ประเดิมนั่งรถนกโพถ้อง เที่วปฐมฤกษ์ขึ้นเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา ซึ่งรถนกโพถ้องเที่ยวปฐมฤกษ์นี้ได้ขับพาผุ้สื่อข่าวและแขกผุ้มีเกียรติทั้งหมดชมบรรยากาศเมืองเก่า จังหวัดภูเก็ตตามรอยเส้นทางเสด็จของ สมเด็กพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เมื่อครั้งเสด็จเยือนจังหวัดภูเก็ต เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2560 ที่ผ่านมา ด้วยบรรยากาศเป็นกันเอง

 

เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ต โครงการเริ่มดำเนินการวันที่ 25 มกราคม – 25 พฤษภาคม 2560 เป็นระยะเวลา 4 เดือน โดยบริการจอดรับส่งนักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไปตามเส้นทาง ฟรี วันละ 8 เที่ยว ตั้งแต่เวลา 9.00-17.00 น.

wit_2413wit_2471

wit_2506

Comments

comments