3.ภาพกราฟิกโลโก้-Skechers-ที่เป็นตัวอักษร-S-และตัวอักษร-C-แทนสัญลักษณ์ของ-Chinatown-Market

Comments

comments