Song Kran No Alcohol 2017

จังหวัดภูเก็ต เทศบาลนครภูเก็ต การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานภูเก็ต ท่องเที่ยว และกีฬาจังหวัดภูเก็ต กองทัพเรือภาคที่ 3 ตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) บริษัทแอดไวซ์ โฮลดิ้งกรุ๊ป จำกัด หลาดปล่อยของ และศูนย์การค้าไลม์ไลท์อเวนิวภูเก็ต ร่วมกันจัดงาน “สงกรานต์โนแอลกอฮอล์ภูเก็ต ปีที่ 5” ขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 13 เมษายน 2560 เวลา 16:45-22:00 น. ณ หลาดปล่อยของ ศูนย์การค้าไลม์ไลท์อเวนิวภูเก็
dscf9200
นายธีระ อนันตเสรีวิทยา รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า “เพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวชาวไทย และชาวต่างชาติที่จะเข้ามาท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ตในช่วงเทศกาลสงกรานต์เป็นจำนวนมาก โดยคาดหวังให้เกิดความสนุกสนานกับประชาชนที่เข้ามาร่วมงาน สืบสานประเพณี และรณรงค์ให้กลุ่มเป้าหมาย ตระหนักในเรื่องการงดดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงเทศกาลเพื่อลดอุบัติเหตุ และการสูญเสียที่เกิดขึ้น โดยจังหวัดภูเก็ตคาดหวังว่า ปีนี้จะไม่ติดอันดับการเกิดอุบัติเหตุ และการสูญเสีย”

“จากสถิติที่เกิดขึ้นย้อนหลังไป 5 ปี พบว่า ผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ “7 วันอันตราย” มีถึงประมาณ 350 คน โดยเฉลี่ยหรือวันละ 50 คน โดยวันที่มีผู้เสียชีวิตสูงสุดคือวันที่ 13 เมษายน ปัจจัยเสี่ยงหลักได้แก่ พฤติกรรมการเมาแล้วขับ พฤติกรรมการขับรถเร็ว พฤติกรรมการขับขี่รถจักรยานยนต์และซ้อนท้ายไม่สวมหมวกกันน็อก ผู้เสียชีวิตสูงสุดร้อยละ 80 คือกลุ่มผู้ใช้รถจักรยานยนต์ (ข้อมูลจากมูลนิธิเมาไม่ขับ)”

“เพื่อตอบสนองมาตรการของรัฐบาลในการลดอุบัติเหตุ และสร้างความเรียบร้อยในช่วงเทศกาลสงกรานต์ทั่วทุกจังหวัดของประเทศ จังหวัดภูเก็ตจึงได้ร่วมมือกับหน่วยงานท้องถิ่นดังกล่าว จัดงานสงกรานต์ปลอดแอลกอฮอล์ขึ้นในวันสงกรานต์ปี 2560 โดยเน้นแนวคิดคือต้องเป็นการเล่นสงกรานต์แบบปลอดแอลกอฮอล์ และสอดคล้องกับการท่องเที่ยววิถีไทยเก๋ไก๋สไตล์ลึกซึ้ง”

นางสาวสมใจ สุวรรณศุภพนา นายกเทศบาลนครภูเก็ต กล่าวเพิ่มเติมว่า “ในนามของเทศบาลนครภูเก็ต ยินดีที่ภาคเอกชน ได้ริเริ่มทำกิจกรรมดีๆ ตามแนวนโยบายของรัฐบาล และเปิดโอกาสให้ภาครัฐได้เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรม ทางเทศบาลนครภูเก็ต ยินดี และมีความพร้อมอย่างยิ่งในการสนับสนุน ทั้งกำลังอาสาสมัครป้องกันพลเรือน (อป.พร) เพื่อตรวจตราผู้เข้าร่วมงานอย่างเข้มงวด รวมถึงการรักษาความปลอดภัยในบริเวณงาน แผงกั้นสำหรับจัดงาน และสนับสนุนในด้านการประชาสัมพันธ์ ทั้งเพื่อให้ประชาชนเข้ามาร่วมงาน และประชาสัมพันธ์ให้งานสงกรานต์โนแอลมีชื่อเสียงออกไป”

นางสาวอโนมา วงษ์ใหญ่ ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานภูเก็ต กล่าวเสริมว่า “การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยยินดีอย่างยิ่งในการสนับสนุนทั้งในด้านการประชาสัมพันธ์ ซึ่งเป็นจุดแข็งหลักของททท. เพื่อสร้างการรับรู้ให้กับนักท่องเที่ยว เพื่อมาเข้าร่วมกิจกรรม และบรรลุเป้าหมายของการจัดงาน นอกเหนือจากนั้น ททท.ยังสนับสนุนงบประมาณในการจัดซุ้มสรงน้ำพระตามประเพณีสงกรานต์ และจัดซุ้มถ่ายรูป เย็นทั่วหล้ามหาสงกรานต์ ตามนโยบาย ท่องเที่ยววิถีไทยเก๋ไก๋สไตล์ลึกซึ้ง และได้เชิญชวนให้นักท่องเที่ยวร่วม แต่งผ้าไทยมาร่วมงาน  เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายคือ คนรุ่นใหม่ได้รับรู้ถึงประเพณีการเล่นสงกรานต์แบบไทย และใส่ใจในเอกลักษณ์ของความเป็นไทยร่วมกันอีกด้วย”

นาวาเอกพัลลภ โกมโลทก ผู้อำนวยการสถานีวิทยุเสียงจากทหารเรือที่ 3 กล่าว “ในส่วนของกองทัพเรือภาคที่ 3 ยินดีให้การสนับสนุนการจัดงานในครั้งนี้ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ ตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต โดยวัตถุประสงค์เดียวกันคือ มุ่งเน้นความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของการเล่นน้ำสงกรานต์การแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย ไม่ใส่เสื้อผ้าที่ล่อแหลม ตรวจตราการห้ามจำหน่าย และห้ามดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ บุหรี่ สิ่งเสพติด และอาวุธเข้ามภายในบริเวณที่มีการจัดกิจกรรมงานสงกรานต์ ห้ามเล่นน้ำที่มีสิ่งเจือปน แป้ง น้ำแข็ง และโฟม ห้ามใช้ปืนฉีดน้ำแรงดันสูง หรืออุปกรณ์เล่นน้ำที่อาจเกิดอันตราย โดยรณรงค์ให้ใช้ขันน้ำตามประเพณีและวัฒนธรรมดั้งเดิม การแสดงภาพลักษณ์ที่เหมาะสมในการเล่นน้ำสงกรานต์โดยรณรงค์ไม่ให้มีการแสดงหรือการเต้นที่ไม่เหมาะสมกับวัฒนธรรมไทย มีผลต่อภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทย และคาดหวังว่า เทศกาลดังกล่าวจะไม่เกิดอุบัติเหตุ และการสูญเสียอีกด้วย”

นายวิษณุ ศรีทะวงศ์  ผู้จัดการแผนพัฒนานโยบายสาธารณะ สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า(สคล.) ในนามของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวว่า  การส่งเสริมพื้นที่เล่นน้ำปลอดเหล้าเป็นมาตรการแนวทางที่สำคัญ ที่จะทำให้พื้นที่จัดงานเทศกาลสงกรานต์มีความปลอดภัย โดย 10 กว่าปีที่ผ่านมาสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า(สคล.) ได้ร่วมกันกับเจ้าภาพจัดงานทั่วประเทศผลักดันให้เกิดการ Zoning พื้นที่เล่นน้ำปลอดเหล้าและสร้างการเปลี่ยนแปลงจนกลายเป็นกระแสถนนเล่นน้ำปลอดเหล้า เกิดถนนตระกูลข้าวมากกว่า 50 แห่ง และพื้นที่เล่นน้ำถนนต่างๆ กว่า 100 แห่ง และถูกนำเข้าไปเป็นนโยบายมาตรการของศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน(ศปถ.) ในช่วง 4 ปีที่ผ่านมา และเป็นที่น่ายินดีว่าแนวทางดังกล่าวได้รับการขานรับจากภาคเอกชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการที่ศูนย์การค้าไลม์ไลท์อเวนิวภูเก็ตและหน่วยงานต่างๆในจังหวัดภูเก็ต มีนโยบายในการจัดงานสงกรานต์ปลอดเหล้า “สงกรานต์โนแอล” นับเป็นภาคเอกชนรายแรกๆ ที่มีความตระหนักและให้ความสำคัญในการดำเนินการเพื่อร่วมกันสร้างการเปลี่ยนแปลงค่านิยมทางสังคม โดยก็ได้รับเสียงตอบรับด้วยดีจากประชาชนและนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวชมงานในพื้นที่ ทำให้งานมีความสนุกปลอดภัย ไร้เหตุวุ่นวาย อุบัติเหตุและเหตุทะเลาะวิวาทลดลงได้โดยสิ้นเชิง  ถือเป็นตัวอย่างเอกชนที่มีสำนึกรับผิดชอบต่อสังคม  เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับภาคเอกชนหรือห้างสรรพสินค้ารายอื่นๆ ที่จัดงานในลักษณะเดียวกันนี้ เป็นการใช้พลังประชารัฐที่ร่วมกันนำและสร้างการเปลี่ยนแปลงทางสังคมอย่างแท้จริง
นางพาณี โกยสมบูรณ์ กรรมการผู้จัดการ ศูนย์การค้าไลม์ไลท์อเวนิวภูเก็ต และเจ้าของโครงการ “หลาดปล่อยของ” กล่าวถึงความเป็นมาของการจัดงานว่า “งานสงกรานต์โนแอล จัดขึ้น ครั้งแรกในวันที่ 13 เมษายน 2555 เพื่อตอบสนองเยาวชนคนรุ่นใหม่ ทั้งชาวภูเก็ตท้องถิ่น และนักท่องเที่ยว ให้ได้มีสถานที่เล่นสงกรานต์อย่างสนุกสนาน ตามวิถีไทย และมีความปลอดภัย โดยเล็งเห็นถึงอันตรายจากอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในงาน ปรากฏว่า ได้รับความสนใจจากกลุ่มคนเป้าหมายเป็นอย่างยิ่ง จึงได้จัดงานต่อเนื่องมาทุกปี ซึ่งเป็นที่น่ายินดีอย่างยิ่ง ที่หน่วยงานภาครัฐได้ให้การสนับสนุนในการร่วมจัดงาน ซึ่งก็ต้องขอขอบคุณท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ท่านรองนายกเทศบาลนครภูเก็ต ท่านผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานภูเก็ต ท่านผู้อำนวยการสถานีวิทยุเสียงจากทหารเรือที่ 3 ผู้จัดการแผนพัฒนานโยบายสาธารณะ สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า(สคล.) สังกัดสสส. ท่านผู้บริหารบริษัท แอดไวซ์โฮลดิ้งกรุ๊ป จำกัด และสื่อมวลชนทุกท่านที่ได้ให้การสนับสนุนเป็นอย่างดี ทางเราก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่างาน “สงกรานต์โนแอลกอฮอล์ภูเก็ต ปีที่ 5” ที่กำลังจะเกิดขึ้น จะสนุกสนาน และสามารถรณรงค์สนับสนุนภาครัฐในการไม่ดื่มแอลกอฮอล์ได้”

นายปิยะวิทย์ ธรรมพานิช Project Sale Manager บริษัท แอดไวซ์โฮลดิ้งกรุ๊ป จำกัด กล่าวถึงการสนับสนุนการจัดงานว่า “บริษัทฯ มีความพร้อมในการสนับสนุนอย่างเต็มที่ เพราะเป็นนโยบายจากส่วนกลาง ในการสนับสนุนกิจกรรมสร้างสรรค์ของท้องถิ่น จึงได้รวบรวมพลังจาก 13 พันธมิตร และคู่ค้าคือ KING IT Poof Asus NB Dell NB TP-Link watashi Three boy ZIRCON Print PLANET Coloy Fly APC MD-Tech CKT Zotac Syndome Hikari และ D-link สนับสนุนการจัดงาน การจัดบูทกิจกรรม และนำวงดนตรี ลาบานูน ศิลปินที่มีชื่อเสียง มาแสดงคอนเสิร์ตแบบเต็มวง เต็มชั่วโมง ให้กับทุกท่านที่เข้าร่วมกิจกรรมเข้าชมฟรีอีกด้วย”

โดยงาน “สงกรานต์โนแอลกอฮอล์ภูเก็ต ปีที่ 5” จะมีขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 13 เมษายน 2560 เวลา 16:45 – 22:00 น. ณ หลาดปล่อยของ ลานกิจกรรมกลางแจ้ง ศูนย์การค้าไลม์ไลท์อเวนิวภูเก็ต ถนนดีบุก อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage : Limelight Avenue Phuket หรือ สงกรานต์โนแอล – Songkran No Alcohol หรือสอบถามรายละเอียดโทร. 084-847-7630 และ 089-474-5253

กฎกติกาสงกรานต์โนแอลกอฮอล์ภูเก็ต ปีที่ 5

ณ หลาดปล่อยของ ศูนย์การค้าไลม์ไลท์อเวนิวภูเก็

1.      ห้ามแอลกอฮอล์ – No Alcohol

2.      ห้าม แป้ง – No Powder

3.      ห้ามน้ำแข็ง – No Ice

4.      ห้ามโฟม – No Foam

5.      ห้ามใช้สี – No Color

6.      ห้ามบุหรี่ – No Cigarette

7.      ห้ามถอดเสื้อ – Keep your Top on

8.      ห้ามคนเมา – No Drunk

9.      ห้ามใช้ปืนฉีดน้ำแรงดันสูง – No High Pressure Water Gun

10.     ห้ามทะเลาะวิวาท – No Quarrel

11.     ห้ามพกพาอาวุธ – No Weapons

Comments

comments