Thailand Yacht Show 2016 #2

พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน เปิดงาน Thailand Yacht Show ครั้งที่ 2 ณ อ่าวปอ แกรนด์ มารีนา จังหวัดภูเก็ต โดยมี นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ,นายออมสิน ชีวะพฤกษ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม,นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, นายโชคชัย เดชอมรธัญ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต, นายสนิท ศรีวิหค, นางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์, รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต , นายศรัญญูู เสมา หัวหน้าสำนักงานจังหวัดภูเก็ต นางบุษยา ใจเปี่ยม ประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ตำรวจ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ ภาคเอกชน เข้าร่วม สำหรับงานมหกรรมเรือสำราญและมารีน่า (Thailand Yacht Show – TYS) ครั้งที่ 2กำหนดจัด ระหว่างวันที่ 15-18 ธันวาคม 2559 ที่จังหวัดภูเก็ต โดยมีกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงคมนาคม และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยร่วมเป็นเจ้าภาพจัดงาน ซึ่งมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมประชาสัมพันธ์ศักยภาพของไทยในการเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวทางน้ำและเรือสำราญในภูมิภาคเอเชีย (Marina Hub of Asia) เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวระดับบน และดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมการพัฒนาท่าเทียบเรือสำราญ (Yacht) และท่าเทียบเรือโดยสารเพื่อการท่องเที่ยวขนาดใหญ่ (Cruise) ของไทย เพื่อก้าวไปสู่การเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวทางทะเลในลักษณะ “แคริบเบียนแห่งที่สอง” หรือ “เมดิเตอร์เรเนียนแห่งที่สอง” ตลอดจนการส่งเสริมอุตสาหกรรมต่อเนื่อง เช่น การซ่อม/ต่อเรือ รวมทั้งการกระจายรายได้และยกระดับฝีมือ/ความชำนาญของคนเรือของไทย
กิจกรรมภายในงานฯ ประกอบด้วย การนำเสนอความพร้อมของไทยในการรองรับการมาเยือนของนักท่องเที่ยวทางน้ำ,การจัดแสดงเรือสำราญ เรือยอชท์ 43 ลำ และการเปิดตัวเรือสำราญขนาดใหญ่ (Super Yacht) และการจัดให้ผู้เข้าร่วมงาน ผู้ซื้อที่มีศักยภาพ ทดสอบเรือ (Sea Trials),กิจกรรมส่งเสริมประชาสัมพันธ์ศักยภาพของท่าเทียบเรือ การบริการบนชายฝั่ง การสาธิตกิจกรรมกีฬาและอุปกรณ์กีฬาทางน้ำ (Demo Platform),การสัมมนาที่เกี่ยวข้อง,การจัดแสดงเรือหลวงและนิทรรศการ เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระราชกรณียกิจในการส่งเสริมอุตสาหกรรมการต่อเรือของไทยและ พระปรีชาสามารถด้านการทรงเรือใบของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สำหรับ จังหวัดภูเก็ต กำหนดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดภูเก็ต ในการเป็นเมืองศูนย์กลางการท่องเที่ยวทางทะเลด้วยดังนั้นการจัดกิจกรรมในครั้งนี้นอกจากเป็นการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ตแล้วยังจะเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับจังหวัดภูเก็ตได้อีกทางหนึ่ง เนื่องจากจังหวัดภูเก็ตเป็นพื้นที่ที่มีเรือยอชท์เดินทางมาท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก
โดยงาน Thailand Yacht Show ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 15-18 ธันวาคม 2559 ณ จังหวัดภูเก็ต จะเป็นการประกาศศักยภาพของไทยในการเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวทางน้ำและเรือสำราญในเอเชีย และจะสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวระดับบน ตลอดจนการส่งเสริมอุตสาหกรรมต่อเนื่อง เช่น การซ่อมและต่อเรือ ในพื้นที่ประเทศไทยและจังหวัดภูเก็ตได้เป็นอย่างดี โดยคาดว่า กิจกรรมนี้จะมีส่วนในการ กระตุ้นอัตราการนำเรือสำราญเข้ามาท่องเที่ยวและทำธุรกิจต่างๆในประเทศไทยได้ไม่ต่ำกว่า 2,500 ลำในปี 2560 ซึ่งจะสามารถส่งผลให้เกิดการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจประมาณ 7,000 ล้านบาทในธุรกิจที่เกี่ยวข้องทั้งหมด และประเทศไทยจะได้รับประโยชน์ทางเศรษฐกิจอย่างมหาศาลจากการพัฒนาสาธารณูปโภคพื้นฐานและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวทางทะเลโดยมีหลักฐานระบุชัดเจนว่าอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวแบบเรือยอร์ชมีการใช้จ่ายสูงกว่าการท่องเที่ยวในรูปแบบอื่นๆโดยเฉลี่ย ซูเปอร์ยอชท์ จะมีค่าใช้จ่ายสูงถึง 1-2 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ราว35.45-70.9 ล้านบาท)ต่อหนึ่งฤดูกาลในประเทศที่จอดเทียบท่า

 

s__3727449 s__3727460 s__3727465

Comments

comments