เปิดอย่างอลังการ งานวัฒนธรรมสดุดีท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร ประจำปี 2561

วันที่ 13 มี.ค. 61 เวลา 19.30น.ที่อนุสรณ์สถานเมืองถลาง (บ้านเหรียง) อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต จังหวัดภูเก็ตร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต จัดงานวัฒนธรรมสดุดีท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร ประจำปี 2561 โดยมี นายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานพร้อมด้วย นางสุดาวรรณ ปลอดทอง นายกเหล่ากาชาด จังหวัดภูเก็ต นายสนิท ศรีวิหค นายถาวรวัฒน์ คงแก้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต, นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต, ประธานมูลนิธิท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร, ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต, สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต, นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, หัวหน้าส่วนราชการ, หน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน เข้าร่วมจำนวนมาก

.

.

นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า การกำหนดจัดงานวัฒนธรรมสดุดีท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร ประจำปี 2561 มีวัตถุประสงค์เพื่อเชิดชูเกียรติประวัติท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร และให้อนุชนรุ่นหลังได้ตระหนักถึงวีรกรรมอันยิ่งใหญ่ของบรรพชนที่ได้สละเลือดเนื้อและชีวิต ในการปกป้องรักษาแผ่นดินไว้ให้ลูกหลานได้จนถึงทุกวันนี้ อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว และอนุรักษ์วัฒนธรรมอันทรงคุณค่าของจังหวัดภูเก็ต ซึ่งจังหวัดภูเก็ต ได้มอบหมายให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ดำเนินการจัดการแสดงแสง สี เสียง ละครอิงประวัติศาสตร์ถลาง การแสดงกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม ลานวัฒนธรรม และประเพณีท้องถิ่น การออกร้านของดีประจำถิ่น (โอท็อป) และอาหารอร่อยของจังหวัดภูเก็ต ในระหว่างวันที่ 13 – 15 มีนาคม 2561 ณ อนุสรณ์สถานเมืองถลาง (บ้านเหรียง) อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต โดยภายในงานกำหนดให้มีการแสดงแสง สี เสียง ละครอิงประวัติศาสตร์ถลาง ท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร เป็นการนำเสนอเรื่องราวประวัติและสถานที่สำคัญที่เกี่ยวข้องกับวีรกรรมของสองวีรสตรี ท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร เพื่อเทิดทูนเกียรติวีรชน ซึ่งมีความกล้าหาญและใช้แผนกลยุทธ์ในการรบ จนสามารถป้องกันเมืองถลางไว้ได้ ความสามารถด้านพาณิชย์นาวี (การค้าขายกับต่างชาติ) ความเป็นมาของเมืองถลาง และวิถีชีวิตของคนถลางในอดีต กิจกรรม ณ ลานศิลปวัฒนธรรม ชมวิถีชีวิตชาวบ้านถิ่นถลาง วิถีแห่งท้องทุ่ง ตลาดพื้นบ้าน สาธิตการทำขนมโบราณ เครื่องจักรสาน การละเล่นพื้นบ้าน การแสดงศิลปวัฒนธรรม การออกร้านจำหน่ายสินค้า OTOP ผลิตภัณฑ์ และอาหารอร่อยภูเก็ต

.

.
ด้าน นายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า เป็นที่น่าชื่นชมที่ได้ทราบว่า จังหวัดภูเก็ตและองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ร่วมกันจัดการแสดงแสง สี เสียง ละครอิงประวัติศาสตร์ท้าวเทพกระษัตรี-ท้าวศรีสุนทร ประจำปี 2561 เพื่อรำลึกถึงวีรกรรมและเกียรติยศอันยิ่งใหญ่ของสองวีรสตรี ที่ได้ปกปักษ์รักษาเมืองถลางไว้ให้อนุชนรุ่นหลังตราบจนทุกวันนี้ อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวด้านประวัติศาสตร์ของจังหวัดภูเก็ต และกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชนชนในท้องถิ่น การที่จังหวัดภูเก็ตและองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ได้ร่วมกันจัดการแสดงแสง สี เสียง ละครอิงประวัติศาสตร์ท้าวเทพกระษัตรี-ท้าวศรีเป็นการนำเสนอเรื่องราว ประวัติศาสตร์เมืองถลางและวีรกรรมอันหาญกล้าของสองวีรสตรี ท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร อีกทั้งยังช่วยปลูกฝังจิตสำนึกของเยาวชนให้รำลึกและเกิดความภาคภูมิใจในท้องถิ่นของตน ทั้งนี้บรรยากาศภายในงาน เป็นไปด้วยความอบอุ่น ผู้ร่วมงานส่วนใหญ่จะแต่งกายด้วยชุดไทยย้อนยุค เพื่อ รักษาขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมการแต่งกาย ของไทยแต่โบราณให้เยาวชนรุ่นหลังได้ เรียนรู้วิถีไทยในอดีต สำหรับงานดังกล่าวประชาชนที่สนใจสามารถเข้าร่วมงานชมได้จนถึงวันที่ 15 มีนาคมนี้ ณ อนุสรณ์สถานเมืองถลาง บ้านเหรียงอำเภอถลางจังหวัดภูเก็ต

.

.

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/lifestyleth/

 

Comments

comments