โรงแรมฮิลตัน ภูเก็ต อาเคเดีย รีสอร์ท แอนด์ สปา สนับสนุนการเรียนภาษาอังกฤษของเยาวชนมูลนิธิ Has Been Good TO US

ภูเก็ต, ประเทศไทย15 สิงหาคม 2018-โรงแรมฮิลตันภูเก็ต อาเคเดีย รีสอร์ท แอนด์ สปา ยังคงให้การสนับสนุนมูลนิธิ ‘Has Been Good TO US’อย่างต่อเนื่อง ภายหลังจากบริจาคเงินสนับสนุนจำนวน 100,000 บาท เพื่อนำไปใช้จ่ายสำหรับการสรรหาครูสอนภาษาอังกฤษชาวต่างชาติ เมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา โดยในครั้งนี้คุณมาร์คุส คอสช์ ผู้จัดการทั่วไป และเหล่าผู้บริหารจากโรงแรมฯ ได้เข้าร่วมทำกิจกรรมกับนักเรียนด้วยการสอนภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับการบริการในโรงแรมโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างทักษะภาษาอังกฤษให้กับเหล่าเยาวชนเพื่อในการใช้ประกอบอาชีพต่อไปในอนาคต ทั้งนี้กิจกรรมนี้จะจัดอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกเดือนอีกด้วย

Comments

comments