โรงแรม เจดับเบิ้ลยู แมริออท ภูเก็ต รีสอร์ท แอนด์สปา ร่วมกับแมริออท อินเตอรเ์นชั่นแนล จัดสัปดาห์ “ชีวิต เปรียบเสมือนการเดินทาง สานฝันอาชีพ และความก้าวหน้ากับแมริออท”

26 เมษายน 2561 ภูเก็ต ประเทศไทย – โรงแรม เจดับเบิ้ลยู แมริออท ภูเก็ต รีสอร์ท แอนด์สปา ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการจัดกิจกรรมประจำปีของทาง แมริออท อินเตอร์ เนชั่นแนล กับโครงการ “The Journey Week” ภายใต้คอนเซ็ปต์ “ชีวิตเปรียบเสมือนการเดินทางสานฝันอาชีพและความก้าวหน้าไปกับแมริออท” ระหว่างวันที่ 26 เมษายน ถึง 4 พฤษภาคม โดยสัปดาห์ของกิจกรรมดังกล่าว จัดขึ้นทั่วทุกโรงแรมในเครือแมริออทฯ ในแถบภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดึงดูดบุคลากรรุ่นใหม่ไฟแรงมากความสามารถและมีความคิดสร้างสรรค์เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่ง ของทีมงานแมริออทฯและยังเป็นการสนับสนุนให้เพื่อนพนักงานของโรงแรมในเครือแมริออทตั้งเป้าหมายอันสูงสุด ในสายงานอาชีพ ของตน โดยแมริออท อินเตอร์เนชั่นแนล ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในทุกๆย่างก้าวของความสำเร็จเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่พนักงานได้วางแผนไว ้และเพื่อเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้กับเพื่อนพนักงานและแสดงศักยภาพให้ทั่วโลกได้เห็นถึงเหตุผลที่บริษัทแมริออท อินเตอร์เนชั่นแนล ได้รับการยอมรับและเลือกให้เป็นหนึ่งในองค์กรยอดนิยมที่คนอยากร่วมงานมากที่สุด

.

แมริออท อินเตอร์เนชั่นแนล เชื่อมั่นว่าความก้าวหน้าและความสำเร็จในสายงานอาชีพ ที่ยอดเยี่ยมคือการค้นพบตนเองและรักในงานอาชีพที่ทำการจะประสบความสำเร็จได้นั้นเกิดจากการเติมเต็มชีวิต ในสิ่งที่ตนปรารถนาผ่านรูปแบบการเรียนรู้และได้ทำในสิ่งใหม่ ๆ ผู้ก่อตั้งองค์กร – นาย เจ ดับเบิ้ล ยูและ นางอลิส แมริออท เล็งเห็นถึงปรัญชาชีวิตเปรียบเสมือนการเดินทาง จากจุดเริ่มต้นวันแรกในการเริ่มก่อตั้งร้านขายเครื่องดื่มรูทเบียร์ ณ กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. พวกเขาไม่เคยหยุดนิ่งในการเปิดประสบการณ์และมองหาโอกาสและสิ่ง ใหม่ ๆ จนทำให้องค์กรเติบใหญ่จนถึงทุกวันนี้

.

วัฒนธรรมองค์กรของแมริออท อินเตอร์เนชั่นแนล ยังให้คำมั่นสัญญากับทุก ๆ เส้นทางชีวิตของเพื่อนพนักงานทุก ๆ ท่าน โดยร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาให้พนักงานมีความเป็นอยู่ที่ดีทั้งในด้านชีวิตส่วนตัวและความก้าวหน้าและประสบความสำเร็จในด้านสายงานอาชีพร่วมกับโรงแรมแมริออทในเครือฯ สัปดาห์ “ชีวิตเปรียบเสมือนการเดินทาง สานฝันอาชีพ และความก้าวหน้าไปกับ แมริออท” ถือเป็นหนึ่งในรูปแบบในการเสริมสร้างความแข็งแกร่งขององค์กรอย่างแมริออทได ้เป็นอย่างดี โดยตลอดสัปดาห์ของการจัดงานดังกล่าว ไม่ว่าจะเป็นการดึงค่านิยมหลักขององค์กรให้เกิดมีชีวีตชีวาขึ้นผ่านกิจกรรมสร้างสรรค์ต่าง ๆ ที่จัดขึ้น โดยวัฒนธรรมองค์กรของแมริออทฯ ยังร่วมสนับสนุนเปิดโอกาสและให้อำนาจเต็มที่พร้อมส่งเสริม สิ่งต่าง ๆ ในการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้เกิดขึ้นกับเพื่อนพนักงานโรงแรมในเครือแมริออทฯ กล่าวโดย นายรีแกน ไตรกฤษดาพร ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล แมริออท อินเตอร์เนชั่นแนล ภาคพื้น เอเชีย แปซิฟิก
โรงแรม เจดับเบิ้ลยู แมริออท ภูเก็ต รีสอร์ท แอนด์สปา จัดให ้มีกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ เช่น  “To The Journey” “ชีวิตเปรียบเสมือนการเดิน ทาง เส้นทางอาชีพ และความก้าวหน้าไปกับแมริออท” โดยผู้บริหารระดับอาวุโส นายแมทเธียส อีฟ ซุตเตอร์ผู้จัดการทั่วไป ร่วมแบ่งปันประสบการณ์เส้นทางชีวิต สายงานอาชีพและความก้าวหน้ากับแมริออท สร้างแรงบันดาลใจให ้กับตัวแทนพนักงานใหม่จากโรงแรมในเครือแมริออทฯ ร่วมเรียนรู้วัฒนธรรมองค์กรของแมริออท อินเตอร์เนชั่นแนลผ่าน
กิจกรรมในรีสอร์ทต่าง ๆ รวมถึงการเยี่ยมชมโรงแรมภูเก็ตในเครือแมริออทฯ

.
โรงแรมเจดับเบิ้ลยู แมริออท ภูเก็ต รีสอร์ท แอนด์ สปา ยังทำงานเชิงรุก โดยร่วมกับสถาบันการศึกษาต่าง ๆ จากทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทยและต่างประเทศ ในการเปิดรับนักศึกษา จบใหม่เข้าทำงานและนักศึกษาเข้าฝึกอบรมทำงานภาคปฏิบัติในโรงแรมเป็นระยะเวลาตั้งแต่ 3 – 6 เดือนขึ้นไป โดยมีจุดมุ่งหมายและความร่วมมือกันในด้านการพัฒนาบุคลากรรุ่นใหม่ ๆ ให้เป็นบุคลากรที่มีคุณภาพเทียบเท่ามาตรฐานสากล โดยกิจกรรมที่จะมีการจัดขึ้นในช่วงสัปดาห์ The Journey Week คือการจัดกิจกรรมงานประกวดการประกอบอาหารรุ่นเยาวชน ในโครงการ “Marriott Junior Chefs Cooking Battle” ค้นหาสุดยอดเชฟรุ่นใหม่ที่มีใจรักการปรุงอาหาร โดยตัวแทน ผู้เข้าร่วมแข่งขัน จากโรงแรมในเครือแมริออททั้ง 7 แห่งในเขตพื้นที่จังหวัดภูเก็ตและพังงา ได้แก่ โรงแรมเจดับเบิ้ลยูแมริออท ภูเก็ต รีสอร์ท แอนด์สปา โรงแรมเจดับเบิ้ลยู แมริออท รีสอร์ท แอนด์ สปา เขาหลัก โรงแรมแมริออท รีสอร์ท แอนด์สปา เมอร์ลิน บีช โรงแรมเลอเมอริเดียน ภูเก็ต บีช รี
สอร์ท โรงแรมเดอะนาคา ไอแลนด์รีสอร์ท แอนด์สปา ภูเก็ต โรงแรมเรเนซองส์ภูเก็ต รีสอร์ท แอนด์สปา และโรงแรมเดอะเวสทิน สิเหร่ เบย์ รีสอร์ท แอนด์ สปา ภูเก็ต เข้าร่วมการแข่งขันในวันที่ 4 พฤษภาคมนี้ โดยได้รับเกียรติจาก นายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานในพิธีเปิดงานและคุณกนกกฤติกากฤตย์วุฒิกร ผู้อำนวยการสำนักงาน การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานภเูก็ต ร่วมเป็นหนึ่งในคณะกรรมการกิตติมศักดิ์ตัดสินในการประกวดการประกอบอาหารระดับ เยาวชนของโรงแรมภูเก็ตในเครือแมริออทฯ ยิ่งไปกว่านั้น ทางโรงแรมเจดับเบิ้ล ยู แมริออท ภูเก็ต รีสอร์ท แอนด์สปา ร่วมกับโรงแรมในเครือแมริออทฯ จัดงานมหกรรมจ็อบแฟร์เปิดรับสมัครบุคลากรเข้าร่วมเป็นหนึ่งในทีมงานของโรงแรมในเครือแมริออท โดยจะมีการจัดขึ้นในเดือนสิงหาคมปีนี้ รายละเอียดการจัดงานจะมีการประชาสัมพันธ์ให้ทราบอีกครั้ง

.
โรงแรมในเครือแมริออทฯ ในเขตภูมิภาคเอเชีย แปซิฟิกร่วม 600 แห่งที่เปิดดำเนินการอยู่ในปัจจุบันและโรงแรมที่จะเปิดใหม่ กว่าอีก 80 แห่ง โดยมีแผนรองรับตำแหน่งงานในฝ่ายต่าง ๆ กว่า 19,000 ตำแหน่ง ภายในปี พ.ศ.2561 นี้ พร้อมแล้วที่จะเปิดให้โอกาสให้แก่พนักงานได้มีโอกาสก้าวหน้าเติบโตในสายงานอาชีพ และเปิดกว้างสำหรับเยาวชนและนักศึกษาจบใหม่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับครอบครัวแมริออท

.

โรงแรมเจดับเบิ้ลยู แมริออท ภูเก็ต รีสอร์ท แอนด์ สปา – โครงการ The Journey Week

“ชีวิตเปรียบเสมือนการเดินทาง สำนฝันอาชีพ และความก้าวหน้าไปกับแมริออท”

.

วัน  เวลา กิจกรรม
26 เมษายน 12:00 – 15:00 น. To The Journey Day – ร่วมเดินทางสานฝันกับแมริออท “ชีวิตเปรียบเสมือนการเดินทาง สานฝันอาชีพ และความก้าวหน้าไปกับแมริออท” ตัวแทนพนักงานใหม่จากโรงแรมในเครือแมริออทฯ
 ร่วมรับประทานอาหารกลางวันกับผู้บริหาร
 เยี่ยมชมโรงแรมและพบปะกับเพื่อนพนักงานในแผนกต่างๆ
 สนุกสนานกับกิจกรรมการเรียนรู้ค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรของแมริออท
4 พฤษภาคม 14:00 – 17:00 น. งานประกวดการประกอบอาหารระดับเยาวชน ในโครงการ The Marriott Junior Chefs Cooking Battle ค้นหาสุดยอดเชฟรุ่นใหม่ที่มีใจรักกำรปรุงอำหำร โดยตัวแทนผู้เข้าแข่งขันจาก 7 โรงแรมในเครือแมริออท ซึ่ง เป็นทีม เชฟรุ่น เยาว์ และนักศึกษาฝึกงานของทางโรงแรม
สิงหาคม 10:00 – 18:00 น. Marriott International – To The Journey Job Fair – งานมหกรรมจ็อบแฟร์เปิดรับสมัครบุคลากรเข้าร่วมเป็นหนึ่งในทีมงานของโรงแรมในเครือแมริออท

 

Comments

comments