โรงแรม เจดับบลิว แมริออท ภูเก็ต รีสอร์ท แอนด์ สปา ร่วม ปิ ดไฟ ให้โลกพัก 2018 กิจกรรมวัน 60+ Earth Hour วันเสาร์วันที่ 24 มีนาคม 2561 ระหว่างเวลา 20.30 – 21.30 น.

9 มีนาคม 2561 ภูเก็ต ประเทศไทย – โรงแรมเจดับบลิว แมริออท ภูเก็ต รีสอร์ท แอนด์ สปา ร่วมกิจกรรม ปิดไฟให้โลกพัก เพื่อเป็นการร่วมรณรงค์ “ ปิดไฟ 1 ชั่วโมง ลดโลกร้อน (60+ Earth Hour 2018) ” ในวันเสาร์ที่ 24 มีนาคม 2561 ระหว่างเวลา 20.30 – 21.30 น. ตามเวลาท้องถิ่นประเทศไทย พร้อมกับ 700 เมืองต่าง ๆ ทั่วโลก กิจกรรมดังกล่าว จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งสารถึงประชากรทั่วโลก ให้ตระหนักถึงสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงส่งผลกระทบถึงภาวะโลกร้ อนและสนับสนุนให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการรักษาสิ่งแวดล้อมและร่วมกันประหยัดพลังงานและลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ หรือก๊าซเรือนกระจก ตัวการสําคัญที่ทําให้เกิดภาวะโลกร้อน

.

กิจกรรม Earth Hour เริ่มขึ้นในปี 2551 โดยองค์กร World Wildlife Fund (WWF) จนถึงปัจจุบัน ย่างเข้าสู่ปีที่ 11 โดยมีการณรงค์อย่างต่อเนื่องในการสร้างจิตสํานึกถึงการใช้ทรัพยากรโลกอย่างรู้คุณค่าและสนับสนุนให้ประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกมีการจัดทําแผนนโยบายลดโลกร้อน การรักษาสภาพสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลถึงสภาพการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศรอบโลกโดยโรงแรมเจดับบลิว แมริออท ภูเก็ต รีสอร์ท แอนด์ สปา รณรงค์ลดการใช้พลังงานที่ไม่จําเป็น “ ปิดไฟ 1 ชั่วโมง ลดโลกร้อน (60+ Earth Hour 2018) ” ภายในบริเวณพื้นที่ไม่จําเป็น อาทิ เช่น พื้นที่โดยรอบรีสอร์ทไฟทางเดินตามส่วนพื้นที่สาธารณะ ที่จอดรถ และตามพื้นที่ภายในอาคารที่ไม่ได้ใช้งานภายในโรงแรม และยังเชิญชวนให้ลูกค้าผู้เข้าพักในโรงแรมร่วมปิดไฟภายในห้องพัก และออกจากห้องพักมาร่วมกิจกรรมที่จัดขึ้น ณ บริเวณบาร์ริมทะเล ร้าน เอ้าท์ ออฟ เดอะ บลู ดิงก์ บาร์ ซึ่งทางโรงแรมได้จัดให้มีกิจกรรมที่สนุกสนาน อาทิเช่น วงดนตรีบรรเลงสดใต้แสงเทียนริมทะเลในรูปแบบอันปลั๊ก การร่วมจุดเทียนในช่วงเวลาปิดไฟดังกล่าว เพื่อเป็นสัญลักษณ์และการแสดงออก ถึงการตระหนักถึงภาวะโลกร้อนในส่วนของแผนกอาหารและเครื่องดื่มได้จัดโปรโมชั่นคืน Earth Hour

.
• Dine in the Dark ดินเนอร์หรูบรรยากาศใต้แสงเทียน เมนูอาหารเลิศรส 6 คอร์ส โดยเน้นการใช้วัตถุดิบและเครื่องปรุงภายในท้องถิ่นและตามฤดูกาลและยังปลอดสารพิษ ณ ห้องอาหารอันดามันกริลล์ ราคา 2,200++ บาท ต่อท่าน

.
• Earth Hour Cocktails: ค็อกเทล 2 สูตรพิเศษที่รังสรรค์เฉพาะสําหรับวัน Earth Hour โดยเฉพาะ “Connect2Earth’ และ ‘Protect The Planet’ ราคา 260++ บาท ทางแมริออท อินเตอร์เนชั่นแนล

.

ยังจัดกิจกรรมผ่านทางโซเชียลมีเดีย โดยทุกภาพกิจกรรมของงานวัน Earth Hour ที่ได้จัดขึ้น ณ โรงแรมในเครือแมริออท อินเตอร์เนชั่นแนลทั่วโลกและทวิตผ่านทางช่องทางทวิตเตอร์และอินสตาแกรมพร้อมติด hashtag #MIEarthHour and #Serve360* ทางแมริออท อินเตอร์ เนชั่นแนล จะร่วมบริจาคเงิน 1 ดอลล่าร์ต่อภาพเข้าสู่องค์กร WWF ด้วยเช่นกัน

.
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือสํารองโต๊ะที่นั่งสําหรับอาหารคํ่า ได้ที่ ฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม โทร. +66 076 338 000 หรือ อีเมล์ [email protected] เว็บโซต์ http://jwmarriottphuketresort.com

Comments

comments