กะตะ ซี บรีซ รีสอร์ท ผ่านการประเมินมาตรฐานสถานที่จัดงานในประเทศไทย ประเภทห้องประชุม และรับตรา สัญลักษณ์มาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย โดยส านักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ

ประเทศไทย, กรุงเทพฯ – พฤษภาคม 2561: กะตะ ซี บรีซ รีสอร์ท (จังหวัดภูเก็ต) เตรียมพร้อมเปิดห้องประชุม ซี สกาย สำหรับตลาดกลุ่มสัมมนา และสถานที่จัดงานประเภทห้องประชุม ในจังหวัดภูเก็ต หลังได้ผ่านการประเมินมาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย (ประเภทห้องประชุม) และได้รับตราสัญลักษณ์มาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย (Thailand MICE Venue Standard) โดยสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)

.

เมื่อเร็วๆนี้ นางสาวรัชนีกร ชลายนเดชะ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ กลุ่มโรงแรมในเครืออักษรา คอลเลคชั่น เป็นตัวแทน ของ กะตะ ซี บรีซ รีสอร์ท เข้ารับตราสัญลักษณ์มาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย (Thailand MICE Venue
Standard) จากนายวีระศักดิ์  โควสุรัตน์  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ณ ห้องภิรัช ฮอลล์ 1 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค กรุงเทพฯ

.

สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (สสปน.) หรือ Thailand Convention and Exhibition Bureau (TCEB) เป็นหน่วยงานภาครัฐที่ก่อตั้งเพื่อส่งเสริมและพัฒนาการจัดงานกิจกรรมทางธุรกิจในประเทศไทย ตั้งแต่ปี พ.ศ.
2547 มุ่งมั่นทำงานเพื่อผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการจัดงานกิจกรรมทางธุรกิจที่โดดเด่นของทวีปเอเชีย โดยการสนับสนุนการจัดงานที่มีความคล่องตัวและเน้นการบริการเป็นหลักสำหรับนักท่องเที่ยวที่เข้าร่วมการประชุมและการ
ท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัลจากทั่วโลก ผู้เข้าร่วมการประชุมสัมมนาและการจัดแสดงนิทรรศการ

.

TCEB ถือเป็นพันธมิตรในทุก ๆ ด้านสำหรับการจัดงานกิจกรรมทางธุรกิจของในประเทศไทย โดยไม่เพียงช่วยอำนวยความสะดวกในงานอีเวนต์ธุรกิจระดับโลกของ แต่ยังมุ่งเน้นให้ผู้เข้าร่วมงานได้รู้จักจุดหมายปลายทางที่หลากหลาย กิจกรรม และสิ่งที่น่าสนใจต่างๆในประเทศไทย

.
โดยการตรวจประเมินได้พิจารณาตรวจโดยคณะกรรมการตามเกณฑ์คู่มือการประเมินมาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย (ประเภทห้องประชุม) คือ กลุ่มที่ 1 ศูนย์ประชุม, กลุ่มที่ 2 โรงแรม/รีสอร์ท และกลุ่มที่ 3 หน่วยงานภาครัฐ/เอกชน
โดยห้องประชุม ซี สกาย ( Sea Sky ) มีขนาด 330 ตารางเมตร สามารถจัดรูปแบบห้องให้เหมาะสมกับการจัดงานประชุมสัมมนา หรือ กิจกรรมอื่นๆ ได้หลากหลายรูปแบบ ตั้งอยู่บนชั้น 5 ของ กะตะ ซี บรีซ รีสอร์ท ซึ่งสามารถมองเห็นวิวสระน้ำ
และสวนของโรงแรมได้อย่างสวยงาม

 

Comments

comments