เค เอ วิลล่า

หาดแหลมกา ราไวย์ จังหวัดภูเก็ต

.
99/9  หมู่ 2  ตำยบราไวย์ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต  83130

.
http://www.kavillaphuket.com

Comments

comments