ลากูน่า ภูเก็ต

390/1  หมู่ 1  ถนนศรีสุนทร ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 83110 ประเทศไทย

.

Tel : +66 76 362 300-99 Ext 1401

.

Fax : +66 76 324 061

.

www.lagunaphuket.com

Comments

comments