ลี กมลา

81/9   หมู่ 4 ตำบลกมลา อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต  83150 ประเทศไทย

.

Tel : +66 76 385 697

.

Fax : +66 76 385 489

.

www.lekamala.com

Comments

comments