Monsoon Valley Wine Dinner ณ ร้านอาหารไทย กินจ้า เทสต์ โรงแรมเจดับเบิ้ลยู แมริออท ภูเก็ต รีสอร์ท แอนด์ สปา ระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม – 7 กันยายน 2561

17 สิงหาคม 2561 ภูเก็ต ประเทศไทย – โรงแรม เจดับเบิ้ลยู แมริออท ภูเก็ต รีสอร์ท แอนด์ สปา ร่วมมือกบ บริษัท สยามไวเนอร์รี่จํากด ผู้ผลิต ไวน์มอนซูน แวลลีย์ ไวน์ไทยระดับพรีเมี่ยม จัดโปรโมชั่นดินเนอร์สุดเอ็กซ์คูซีฟตลอดสัปดาห์ “Monsoon Valley Wine Dinner” ระหวางวันที่ 31 สิงหาคม จนถึง วันที่ 7 กนยายน ณ ห้องอาหารไทย กินจ้า เทสต์

.
บริษัท สยาม ไวเนอร์รี่ จํากดั ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2525 โดยมีวิสัยทัศน์และความมุ่งมันที่จะนําพาไวน์ไทยไปสู ่ ่ระดับสากล ซึ่งไวน์มอนซูน แวลลีย์ได้พิสูจน์แล้วว่าประเทศไทยก็สามารถเป็นผู้ผลิตไวน์อันดับหนึ่งในภูมิภาคเอเชียได้เช่นกันด้วยความสําเร็จจากการเปิดตัว มอนซูน แวลลีย์ในปี 2545 ซึ่งในเวลาต่อมาได้รับการกล่าวขานว่าเป็น ” ่ New Latitude Wines ”

.
มอนซูน แวลลี่ย์ได้รับรางวัลมากมาย ซึ่งบ่มเพาะจากองุ่นที่เติบโตในภูมิอากาศเขตร้อน ที่ไร่องุ่นหัวหินฮิลส์ วินยาร์ด ไร่องุ่นแห่งแรกและแห่งเดียวที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ผลองุ่นที่ใช้ในไวน์มอนซูน แวลลีย์ ถูกปลูกในไร่หลัก3 แหล่งได้แก่ ไร่องุ่นมอนซูน แวลลีย์ วินยาร์ดที่หัวหิน ไร่องุ่นทับกวาง และไร่องุ่นเชียงใหม่โดยแขกรับเชิญพิเศษสําหรับคํ่าคืนเปิ ดตัวงานไวน์ดินเนอร์ ได้รับเกียรติจากคุณศุภษิต เพียรจิตเลิศขจร ตัวแทนจากบริษัท สยามไวน์เนอรี่ จํากัด ร่วมแบ่งปันความรู้และที่มาของไวน์ที่เสริฟในแตละคอร์สอาหาร โดยเมนูอาหารไทย ทั้ง 5 คอร์ส รังสรรค์โดย เชฟธนทรัพย์ ตรีทรัพย์ หัวหน้าพอครัว  ผู้เปี่ยมไปด้วยประสบการณ์มากกวา 20 ปี  เมนูในแต่ละคอร์สคัดสรรอย่าง ลงตัวเสริมรสชาติของอาหารได้อยางลงตัว  กับไวน์ไทยระดับคุณภาพ

.
โปรโมชันอาหารคํ่า มอนซูน แวลลีย์ ไวน์ดินเนอร์ ราคา 2,500 ++ บาท ต่อท่าน
เปิดบริการอาหารคํ่าระหวางเวลา 18.00 –23.00 น. สํารองโต๊ะที่นั่งล่วงหน้าได้ที่ โทร. 076 338 000 หรืออีเมล์ได้ที่
[email protected] เยี่ยมชมเว็บไซต์ของโรงแรมได้ที่www.jwmarriottphuketresort.co.th หรือติดตามช่อง
ทางการสื่อสารผ่านโซเชียลมีเดียได้ที่ facebook และ Instagram @jwmarriottphuket

Comments

comments