โอเชี่ยน บาร์ แอนด์ เรสเทอรอง

100/59  ถนนไสยวน  ราไวย์ เมืองภูเก็ต  จังหวัดภูเก็ต

.

Tel : +66 76 388 344

.

www.oceanbarandrestaurant.com

Comments

comments