พร้อมแล้ว ! งาน Phuket Hotel Craft & Skill Expo 2019 มหกรรมงานแสดงสินค้าและทักษะฝีมืองานโรงแรมภูเก็ต 2562

ครั้งแรกกับการจัดงานใหญ่เพื่อประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ตสุดสร้างสรรค์โดยจัดงานแสดงสินค้าอาหารและเครื่องดื่ม งานช่างโรงแรม พร้อมงานแข่งขันอาหารและการบริการ งานสัมมนาให้ความรู้เพื่อยกระดับมาตรฐานการให้บริการนักท่องเที่ยวสู่ระดับสากล

.

จังหวัดภูเก็ต: เมื่อวันพุธที่ 12 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรมโนโวเทล ภูเก็ต โภคีธรา นายสุพจน์ รอดเรือง ณ หนองคาย รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นายกวี ตันสุคตานนท์ รองนายกเทศมนตรีนครภูเก็ต การการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานภูเก็ต สมาคมเชฟภูเก็ต ชมรมผู้จัดการอาหารและเครื่องดื่มอันดามัน ชมรมหัวหน้าช่างอันดามัน และบริษัท อีเว้นท์ไนน์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด โดย นายอาณัติ ลิ้มจิระวัฒนา ได้ร่วมกันแถลงข่าวอย่างเป็นทางการ กับ การจัดงานมหกรรมงานแสดงสินค้าและทักษะฝีมืองานโรงแรมภูเก็ต Phuket Hotel Craft & Skill Expo 2019 ที่จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 5-7 กรกฎาคม 2562 ณ โรงแรมรอยัล ภูเก็ต ซิตี้ โดยมีกิจกรรมงานแสดงสินค้าอาหารและเครื่องดื่ม งานช่างโรงแรม งานสัมมนาให้ความรู้Workshop จากกูรูมืออาชีพ และมินิคอนเสิร์ตศิลปินนักร้องดัง โดยเข้าชมงานฟรีตลอด 3 วัน

.

นายสุพจน์ รอดเรือง ณ หนองคาย รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าว่า ในนามตัวแทนของจังหวัดภูเก็ตต้องขอชื่นชมและต้องขอขอบคุณแทนคนภูเก็ต ที่ได้ช่วยคิด ช่วยทำงาน Phuket Hotel Craft & Skill Expo 2019 ขึ้น ซึ่งจะเป็นงานที่จะช่วยสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของภูเก็ตในด้านการท่องเที่ยวแบบสร้างสรรค์ เศรษฐกิจของภูเก็ตในภาพรวม การท่องเที่ยวถือได้ว่ามีความสำคัญเป็นอย่างมาก บุคลากรที่ทำงานอยู่ในภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวมีเป็นจำนวนมาก และแน่นอนบุคลากรเหล่านี้ล้วนแล้วแต่ต้องมีทักษะฝีมือในการให้บริการ การจัดให้มีการแข่งขันในมาตรฐานสากล ยิ่งจะทำให้มีสมรรถนะการทำงานที่ดียิ่งขึ้น สามารถสร้างความได้เปรียบในเชิงการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวให้กับประเทศ และยังเป็นการเผยแพร่ชื่อเสียงของภูเก็ตในด้านการพัฒนาคนอย่างมีรสนิยมและมีความคิดสร้างสรรค์

จากตัวเลข GDP ของจังหวัดจะเห็นได้ว่าขึ้นอยู่กับระดับรายได้ของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในจังหวัดไม่ว่าจะเป็นรายได้จากห้องพัก อาหารและเครื่องดื่ม ของที่ระลึก การบริการนักท่องเที่ยว ทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวล้วนแล้วแต่มีนัยยะสำคัญและเกี่ยวกันเป็นลูกโซ่ เชื่อว่าถาเราจัดงานแบบนี้ และเร่งส่งเสริมให้คนในวงการเข้าร่วมอบรม แข่งขันกันอย่างเต็มที่ เราจะพัฒนาได้ไวมาก และจะทำให้การท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ตเติบโตได้อย่างมีความมั่นคงและยั่งยืน

.

สำหรับการจัดงานแสดงสินค้าและบริการจากบริษัทผู้ผลิต ผู้จัดจำหน่าย ตรงนี้ถือว่าเป็นการมาร่วมกันสนับสนุน มาร่วมกัน Update นวัตกรรมใหม่ๆ แนวคิดใหม่ๆในการให้บริการนักท่องเที่ยว ซึ่งโอกาสที่ภูเก็ตจะมีงานในลักษณะนี้ต้องบอกว่าเกิดขึ้นได้ยาก งาน Phuket Hotel Craft & Skill Expo 2019 มีกิจกรรมที่น่าสนใจและเป็นประโยชน์กับคนวงการโรงแรมและท่องเที่ยว และไม่แค่นั้นผมว่าประชาชนทั่วไปในพื้นที่ น่าจะต้องเข้าไปชมงานเพื่อได้เห็นสิ่งแปลกใหม่ ความคิดสร้างสรรค์ในการให้บริการนักท่องเที่ยวและเชื่อได้แน่ว่า งานนี้จะประสบความสำเร็จตามที่คณะผู้จัดงานตั้งไว้ทุกประการ

.

นายกวี ตันสุคตานนท์ รองนายกเทศมนตรีนครภูเก็ต กล่าวว่า ทางเทศบาลนครภูเก็ตยินดีให้การสนับสนุนด้านการประชาสัมพันธ์กับคนในพื้นที่ ด้วยแนวคิดในการจัดงาน โดยงาน Phuket Hotel Craft & Skill Expo 2019 มีความสอดคล้องกับนโยบายการบริหารของทางเทศบาลเป็นอย่างมาก กล่าวคือการที่ชุมชน หรือสังคมมีความเข้มแข็ง สามารถสร้างงาน สร้างคนด้วยตนเอง ถือได้ว่าชุมชนมีการพัฒนา มีความคิดสร้างสรรค์ มีประชากรที่มีคุณภาพ ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาพื้นที่ได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะชุมชน สังคมของวงการการท่องเที่ยว บุคลากรด้านการท่องเที่ยว

.

เรื่องอาหารกับเมืองภูเก็ตต้องบอกว่า เป็นของคู่กัน เราได้รับเลือกจาก UNESCO เมื่อปี 2015ให้เป็นเมืองสร้างสรรค์อาหารของโลก โดยทางเทศบาลในฐานะเจ้าภาพที่ดำเนินเรื่องนี้มาโดยตลอด เมื่อผู้ประกอบการและประชาชนในพื้นที่ได้ทราบถึงกิจกรรมของงานในด้านอาหาร เช่น การแข่งขันปรุงอาหารที่ใช้วัตถุดิบพื้นเมืองจากภูเก็ต การแข่งการปรุงอาหารปักษ์ใต้ในแบบสากล โดยจะได้เห็นความคิดสร้างสรรค์จากเชฟผู้ปรุง ในการเพิ่มมูลค่าให้กับวัตถุดิบอาหารของจังหวัดภูเก็ต ในรูปแบบทันสมัยหรือถูกปรับเป็นแบบใหม่ๆแต่คงไว้ในรสชาติต้นตำรับ ตรงนี้จะเป็นการส่งต่อการเป็นเมืองแห่งอาหารสร้างสรรค์ของโลกได้อย่างชัดเจน

.

งานนี้เปิดโอกาสให้เชฟหรือผู้เข้าแข่งขันได้มีอิสระในการจินตนาการสร้างสรรค์อาหารภายใต้บริบทของความเป็นภูเก็ต ซึ่งต้องบอกว่าถ้าเราสามารถนำเมนูที่ใช้ในการแข่งขันมาประชาสัมพันธ์ มาปรับปรุง มาเพิ่มเติมหรืออาจมาเผยแพร่ให้เกิดการนำไปใช้งานได้จริง ก็จะส่งผลให้ อาหารหรือวัตถุดิบจากภูเก็ตจะไม่หยุดนิ่ง เกิดการพัฒนาและสร้างสรรค์ไปได้อย่างกว้างไกล

.
นายอาณัติ ลิ้มจิระวัฒนา กรรมการผู้จัดการ บริษัท อีเว้นท์ไนน์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงานว่า มหกรรมงานแสดงสินค้าและทักษะฝีมืองานโรงแรมภูเก็ตจัดขึ้นเพื่อการพัฒนาการให้บริการนักท่องเที่ยว และ การประชาสัมพันธ์ชื่อเสียง ความมีมาตรฐานและเอกลักษณ์ของการให้บริการนักท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ต ภายในงานจัดให้มีกิจกรรมที่หลากหลายและเป็นประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการในจังหวัดภูเก็ต อาทิเช่น

.
• สุดยอดงานแสดงสินค้าอาหารและเครื่องดื่ม งานช่าง ที่รวบรวมวัตถุดิบและอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ในธุรกิจโรงแรม ร้านอาหาร ร้านกาแฟจากทั่วโลกมาไว้ในงานเดียว
• ตื่นเต้นกับการแข่งขันสุดยอดนักให้บริการระดับมืออาชีพ ในการจัดการแข่งขันทักษะฝีมืองานบริการโรงแรม การแข่งการปรุงอาหารในมาตรฐานสากลโดยนำวัตถุดิบจาก ภูเก็ต มารังสรรค์ให้เกิดเมนูสุดสร้างสรรค์เพื่อต่อยอดการเป็นเมืองอาหารสร้างสรรค์ของจังหวัดภูเก็ต (Creative Gastronomy City)งานแข่งบาริสต้าลาเต้อาร์ทชิงแชมป์ภาคใต้ งานแข่งบาร์เทนเดอร์ชิงแชมป์ประเทศไทย และครั้งแรกกับงานแข่งช่างเทคนิคโรงแรมชิงแชมป์ภาคใต้การแข่งขันการจัด Creative Coffee Break Challengeเพื่อสนับสนุนการจัดประชุมแบบมีสไตล์สุดสร้างสรรค์และการเป็นเมือง MICE city ของจังหวัดภูเก็ต ฯลฯ
• งานประชุมสัมมนาอบรมความรู้เรื่องไวน์ กาแฟ ไอศกรีม Mixologistช่างเทคนิคงานจัดดอกไม้
• งานโชว์สาธิตการปรุงอาหารโดยเชฟชื่อดัง เชฟวิลแมน ลีออง สุดยอดกรรมการตัดสินอาหารระดับโลก และหัวหน้ากรรมการตัดสินรายการทีวี Top Chef Thailand , เชฟเมย์พัทธนันท์ ธงทองTop Chef Thailand และเชฟประชัน วงษ์อุทัยพันธ์ Chef & Food Stylist มือหนึ่งในวงการโรงแรม
• สนุกสนานกับกิจกรรมความบันเทิงบนเวทีจากศิลปิน นนท์ ธนนท์ , ไอซ์ ศรัณยู และ ไข่มุก เดอะว้อยส์

.

งานมหกรรมงานแสดงสินค้าและทักษะฝีมืองานโรงแรมภูเก็ต Phuket Hotel Craft & Skill Expo 2019 ที่จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 5-7 กรกฎาคม 2562 ณ โรงแรมรอยัล ภูเก็ต ซิตี้

 

Comments

comments