Over 25,000 people joined Songkran No Alcohol Phuket 2019

วันนี้ 13 เม.ย.62 เวลา 18.00 น.ที่ บริเวณศูนย์การค้าไลม์ไลท์อเวนิวภูเก็ต นายธัญญวัฒน์ ชาญพินิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานเปิดงาน“สงกรานต์โนแอลภูเก็ต 2562 สงกรานต์ถนนดีบุก” โดยมีนางศิรวี วาเล๊าะ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ต,นางบุษยา ใจเปี่ยม ประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ต, นางกนกกิตติกา กฤตย์วุฒิกร

Let’s go!