ผู้เข้าประกวดยันฮีพรีเซ็นเตอร์ 2018 สุดตื่นเต้นโชว์โลมาภูเก็ต 

ผู้เข้าประกวดยันฮีพร

Let’s go!