โรงเรียนขจรเกียรติ อินเตอร์เนชั่นแนล เข้าร้องเพลงอวยพรเนื่องในเทศกาลคริสต์มาส ณ โรงพยาบาล กรุงเทพ ภูเก็ต

โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต เปิดบ้านต้อนรับน้องๆ และคณะครูจากโรงเรียนขจรเกียรติ อินเตอร์เนชั่นแนล สคูล ภูเก็ต ในโอกาสเข้าร้องเพลงอวยพรเนื่องในเทศกาลคริสต์มาสที่จะมาถึง ณ บริเวณลานกิจกรรม ชั้น 1 โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต โดยบรรยากาศเป็นไปสนุกสนาน เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม ที่ผ่านมา

Let’s go!

BDMS has signed MoU for Intelligent Hospital

ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การจัดตั้ง Intelligent Hospital (โรงพยาบาลอัจฉริยะ)   เครือโรงพยาบาลกรุงเทพดุสิตเวชการ กลุ่มโรงพยาบาลภาคใต้ (รพ.กรุงเทพภูเก็ต, รพ.สิริโรจน์, รพ.ดีบุก) จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การจัดตั้ง Intelligent Hospital หรือ โรงพยาบาลอัจฉริยะแห่งแรกของประเทศไทยขึ้น ในวันพฤหัสบดีที่ Let’s go!