สุดอลังส่งท้ายปี “Bangkok River Festival 2020” ครั้งที่ 6 ลอยกระทงและท่องเที่ยววิถีไทย

สุดอลังส่งท้ายปี “Bangkok River Festival 2020” ครั้งที่ 6 ร่วมลอยกระทงและท่องเที่ยววิถีไทย สัมผัสมนต์เสน่ห์วัฒนธรรมไทยริมสายน้ำเจ้าพระยา พร้อมกัน 10 พื้นที่หลัก และ“River Festival Lumphun”             ครั้งที่ 2  ริมแม่น้ำกวง พร้อมบอกเล่าความเป็นไทยไปทั่วโลก ผ่านพ้นไปแล้วกับมหกรรมความสนุกวิถีไทยวิถีใหม่ Let’s go!