บียอนด์ รีสอร์ต กะตะ รวมใจทำความสะอาดชายหาดกะตะ ในวัน World Cleanup Day 2018

ภูเก็ต – บียอนด์ รีสอร์ต กะตะ หนึ่งในโรงแรมเครือกะตะกรุ๊ป จัดทีมผู้บริหารและพนักงานโรงแรมฯ ร่วมแรงร่วมใจทำความสะอาดชายหาดกะตะ เนื่องในวัน World Cleanup Day 2018 นอกจากนี้ยังเชิญแขกและเพื่อน ๆ จากบริเวณใกล้เคียงมาร่วมงานด้วยตั้งแต่เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป เพื่อให้ชายหาดกะตะ

Let’s go!