Accor Hotels Southern – Linens for Life

PHUKET: เครือโรงแรมแอคคอร์ โฮเทลส์ ภาคใต้ จับมือมูลนิธิชุมชนภูเก็ต ซีลด์แอร์ จำกัด ประเทศสิงคโปร์ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน เคหะรัษฎา จัดโครงการ “ผ้าลินินเพื่อชีวิต” เพื่อสร้างรายให้กับคนในชุมชน   . เมื่อเวลา 10.00 น. วันนี้ ( 3

Let’s go!