NOK POTHONG Free Shuttle Bus Tour in Phuket Town

สายการบินนกแอร์ จัดรถโพถ้อง บริการฟรี นักท่องเที่ยวที่อยากชมความสวยงามรอบเมืองภูเก็ต เริ่มจากลานมังกร รอบเมืองเก่า สุดสายสวนสาธารณะสะพานหิน แล้ววนกลับ   บริษัท พี มีเดียร์ ออแกร์ไนเซอร์ จัดทำโครงการ รถนกโพถ้องส่งนักท่องเที่ยวของสายการบิน Nok Air ภายในตัวเมืองและย่านเมืองเก่าจังหวัดภูเก็ต   กิจกรรม

Let’s go!