กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) กลุ่มภาคใต้ ร่วมกับ สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคใต้ และ ชมรมพยาบาลจังหวัดภูเก็ต จัดงานประชุมวิชาการองค์กรพยาบาลของโรงพยาบาลกรุงเทพกลุ่ม 6 ครั้งที่ 1

โรงพยาบาลในเครือบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) กลุ่มภาคใต้ ร่วมกับ สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคใต้ และ ชมรมพยาบาลจังหวัดภูเก็ต จัดงานประชุมวิชาการองค์กรพยาบาลของโรงพยาบาลกรุงเทพกลุ่ม 6 ครั้งที่ 1 (1st NSO Forum BDMS Group 6 : Transforming Nursing : Smart Nurse Smart Life ระหว่างวันที่ 5-6 ตุลาคม 2560 ณ โรงแรมรอยัลภูเก็ตซิตี้

ในโอกาสนี้คณะผู้บริหารโรงพยาบาลสิริโรจน์ นำโดยนายแพทย์ดุลย์ ดำรงศักดิ์ รองประธานคณะผู้บริหารกลุ่ม 6 และ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล พร้อมด้วยนายแพทย์วีรวัฒน์ ยอแสงรัตน์ ผู้อำนวยการด้านการแพทย์ คุณจีรสุดา อินวะษา ผู้อำนวยการสายการพยาบาล พยาบาล สหสาขาวิชาชีพ และ บุคลากรที่สนใจเข้าร่วม

สำหรับวันที่สองของกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้รับเกียรติจากคุณนิระชา เตะเหร็ม หัวหน้าแผนกผู้ป่วยนอกร่วมเป็นวิทยากรในห้วข้อ “High Tech High Trust” การนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในระบบบริการสุขภาพ เพื่อให้เกิดผลลัพธ์การดูแลผู้ป่วยที่ดีที่สุดและสามารถสร้างความเชื่อมั่นและความไว้วางใจแก่ผู้รับบริการ

Comments

comments