การท่าอากศยานภูเก็ต สนับสนุน ข้าวสารเพื่อโครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านไม้ขาว

วันที่ 4 กรกฎาคม 2559 นางมนฤดี  เกตุพันธุ์ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานภูเก็ต พร้อมด้วยพนักงานและลูกจ้าง ท่าอากาศยานภูเก็ต มอบเงินจำนวน 15,000.- บาท ให้กับโรงเรียนบ้านไม้ขาว สนับสนุน โครงการขอสนับสนุนข้าวสารเพื่อโครงการอาหารกลางวัน และเพื่อเป็นการส่งเสริมและร่วมพัฒนาประสิทธิภาพทางการศึกษาของโรงเรียน ณ โรงเรียนบ้านไม้ขาว ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

IMG_9552

Comments

comments