การแข่งขันวิ่ง king of the mountain run 2017

วันนี้   (3 กย.60)   เวลา 07.30 น.

นายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานเปิดการแข่งขันวิ่ง King of the Mountain Trail Run ณ ธัญญปุระภูเก็ต สร้างกระแสจุดประกายวิ่งเพื่อสุขภาพอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ท่ามกลางบรรยากาศพื้นป่า และธรรมชาติที่สวยงาม โดยมีนายสนิทศรีวิหค รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ว่าที่ ร้อยตรีวิกรม จากที่ นายอำเภอถลาง นางศิรวี วาเล๊าะ ผู้อำนวยการ สนง.การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ต นายวิรัช พาทีผู้อำนวยการการกีฬา แห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต นางบุษยา ใจเปี่ยมประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ต ผู้แทนการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานจังหวัดภูเก็ต นายพงษ์ชาติเชื้อหอม หัวหน้าศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าเขาพระแทว นายปิยวัฒน์สุคนธ์ หัวหน้าเขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาพระแทว นายธนภัทรพยัคฆาภรณ์เลขาธิการมูลนิธิช่วยชีวิตสัตว์ป่าแห่งประเทศไทย สื่อมวลชนและประชาชนจำนวนมากเข้าร่วม

.

280989

.

สำหรับการจัดการแข่งขันวิ่ง King of The Mountain Trail Run ได้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 3 โดยความร่วมมือของภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนในพื้นที่ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนหันมาให้ความสำคัญกับการออกกำลังกายและประชาสัมพันธ์ให้นักวิ่งทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติได้มีโอกาสสัมผัสกับผืนป่าอันอุดมสมบูรณ์ของจังหวัดภูเก็ต จุดประกายให้เกิดความตระหนักถึงความจำเป็นในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอนุรักษ์ป่าไม้ บนผืนป่าเขาพระแทวโดยจัดการวิ่งแบ่งเป็น 3 ระดับ คือ ระยะทาง 4 กม.ระยะทาง 8 กิโลเมตรและ ระยะทาง 15 กิโลเมตร มี นักกีฬาเข้าร่วมกว่า 800 คน นายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า ” เป็นที่น่ายินดีอย่างยิ่งที่ได้เห็นคนรักสุขภาพและรักการวิ่งมารวมอยู่กว่า 800 คน หน้าธัญญปุระ ภูเก็ต แห่งนี้ซึ่งเป็นสัญญาณที่ดีที่ประชาชนคนไทยเริ่มหันมาสนใจในการกีฬามากขึ้นนอกเหนือจากนั้นแล้วยังได้เห็นความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาคธุรกิจเอกชนหน่วยงานท้องถิ่นซึ่งเป็นสิ่งที่แสดงถึงความแข็งแกร่งของจังหวัดภูเก็ตที่จะทำให้เกาะภูเก็ตเป็นสถานที่ในฝันของการท่องเที่ยวเชิงกีฬาหรือ Sports City ทั้งนี้ จังหวัดภูเก็ตได้จัดการแข่งขันวิ่งออกกำลังกายมา อย่างต่อเนื่อง ทั้งการแข่งขันระดับท้องถิ่น จนถึงการแข่งขันระดับนานาชาติซึ่งการจัดกิจกรรมด้านกีฬานี้นับเป็นสิ่งสำคัญที่มีส่วนช่วยกระตุ้นด้านการท่องเที่ยวและเพิ่มมูลค่าเพิ่มรายได้ให้กับจังหวัดภูเก็ตได้เป็นอย่างมาก” สำหรับเส้นทางการวิ่ง จุดสตารท์เริ่มจากธัญญปุระภูเก็ตวิ่งไปยัง เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาพระแทวไปตามเส้นทางผ่านลำธารและเส้นทางป่าธรรมชาติโดยจุดด้านบนจะมีพันธุ์ไม้หายาก อาทิ ปาล์มหลังขาว นักวิ่งจะได้สัมผัสกับความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติ และ พื้นป่าที่สวยงาม ตลอดเส้นทางที่วิ่งผ่าน ภายหลังจากปล่อยตัวนักวิ่งระยะทาง 15 กิโลเมตรแล้ว นายนรภัทรปลอดทองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตได้ร่วมวิ่ง กับ พี่น้องประชาชนและสื่อมวลชน ระยะทาง 4 กิโลเมตรด้วย

.

280979

Comments

comments