กิจกรรมการเก็บตัว Miss queen andaman power ครั้งที่ 5 ที่โรงแรมสลีพวิธมี โฮเทล ดีไซน์โฮเทล แอท ป่าตอง

โรงแรมสลีพวิธมี ดีไซน์โฮเทล แอท ป่าตองได้ร่วมกันจัดกิจกรรมกับทาง miss queen andaman power เพื่อส่งเสริมความรู้ในเรื่อง HIV ในกลุ่มคนเพศที่สาม
 unnamed-3 unnamed-10 unnamed unnamed-1

Comments

comments