กิจกรรมค่ายวิทย์-คณิตอุทยานการเรียนรู้สะพานหิน ร่วมกับโรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว

อุทยานการเรียนรู้ CIC (Creativity & Innovation Center) สะพานหิน ร่วมกับโรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว จัดกิจกรรมค่ายวิทย์-คณิต ระหว่างวันที่ 5-6 ตุลาคม 2560 เพื่อเสริมทักษะและต่อยอดกระบวนความคิดจากการเรียนในห้องเรียน ผ่านการคิดวิเคราะห์ ทดลองและปฏิบัติ  อาทิ วิทยาศาสตร์ประยุกต์, การประกอบหุ่นเยนต์เลโก้, การเกมส์บันไดงู, สร้างแผ่นปริศนาด้วย PowerPoint เป็นต้น โดยมีนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 – 6 เข้าร่วม 200 คน ณ อุทยานการเรียนรู้ CIC สะพานหิน

.

dav
dav

Comments

comments