คณะการบริการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ร่วมกับ โรงแรมฮิลตัน ภูเก็ต อาคาเดีย รีสอร์ท แอนด์ สปา จัดพิธีเปิดงาน Hilton Class Year 2018

คณะการบริการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ร่วมกับ โรงแรมฮิลตัน ภูเก็ต อาคาเดีย รีสอร์ท แอนด์ สปา จัดพิธีเปิดงาน Hilton Class Year 2018 นำโดยผู้จัดการทั่วไป Mr. Markus Kosch และอาจารย์พัชรพิมล อภิธรรมบัณฑิต ประธานหลักสูตรการจัดการการบริการและบริหารธุรกิจ (นานาชาติ) ในวันที่ 12 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา ณ อาคาร 2 ทั้งนี้โครงการ Hilton Class ซี่งเป็นการจัดกิจกรรมรุ่นที่ 2ภายใต้โครงการความร่วมมือ ระหว่าง HiltonInternational Asia Pacific (HIAP)

กับ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่ลงนามความร่วมมือในการถ่ายทอดความรู้จากทีมผู้บริหารงานโรงแรมมืออาชีพที่มีความรู้และประสบการณ์ระดับนานาชาติจากเครือโรงแรมฮิลตัน แก่กลุ่มนักศึกษาในมหาวิทยาลัย เพื่อร่วมผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพและทัศนคติที่ดีเยี่ยมในการทำงานบริการด้านธุรกิจโรงแรมและเตรียมพร้อมที่จะพัฒนาเป็นผู้บริหารในอนาคต

Comments

comments