คณะผู้เข้าร่วม โครงการสอบดาราศาสตร์พักการแข่งขันวิชาการเข้าชมโชว์โลมาภูเก็ต

ดร.สุพัฒน์ คงพ่วง (นั่งเสื้อม่วง) ผู้ช่วยคณบดี แผนกวิชาเทคโนโลยี และการอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี นำคณะผู้เข้าร่วมโครงการสอบแข่งขันดาราศาสตร์ และฟิสิกส์ดาราศาสตร์ โอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 11 ที่จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 12-21 พฤศจิกายน 2560 ณ จังหวัดภูเก็ต พักสมองการแข่งขัน เข้าชมการแสดงที่เก่งที่สุดในเอเซีย “โชว์โลมาภูเก็ต” (Dolphins Bay Phuket) เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 ณ ซอยป่าหล่าย จังหวัดภูเก็ต ด้วยความสนุกสนาน และเพลิดเพลิน

Comments

comments