ครั้งแรก กับการรวบรวมภูมิปัญญาผ้าบาติกจากทั่วประเทศ ในงาน Batik Design Week 2017

เมื่อวันที่ 8 ก.ย.60  เวลา 15.00 น. ณ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล ภูเก็ต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานในการเปิดงาน Batik Design Week 2017 โดยมีนายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ,นางสุดาวรรณ ปลอดทอง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ต ,นางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต, ดร.ประเจียด อักษรธรรมกุล ประธานบริษัท ประชารัฐรักสามัคคีภูเก็ต(วิสาหกิจเพื่อสังคม)จำกัด ,นายวีระชัย ปราณวีระไพบูลย์กรรมการผู้จัดการ บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีภูเก็ต(วิสาหกิจเพื่อสังคม)จำกัด ,หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง , ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์บาติกจากทั่วประเทศ ,ประชาชนผู้สนใจและนักท่องเที่ยวเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก

.

6695317588703

.

นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กล่าวว่า การจัดงาน Batik Design Week 2017 จัดขึ้นเป็นปีที่ 2 โดยในปีนี้ได้รวบรวมผู้ประกอบการบาติกจากทั่วประเทศ ถือการสร้างโอกาสทางธุรกิจให้กับชุมชนและเป็นการรวบรวมกลุ่มชุมชนที่ผลิตผ้าบาติกจากทั่วประเทศครั้งแรกในประเทศไทย อาทิ จังหวัดภูเก็ต จังหวัดสงขลา จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดตาก จังหวัดอ่างทอง รวมแล้วกว่า 30 ร้านค้า ร่วมออกร้านและนำเสนอผลิตภัณฑ์บาติกในรูปแบบต่างๆ เพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายในการผลิตและจำหน่ายในการสนับสนุนส่งเสริมซึ่งกันและกันรวมทั้งเป็นการสนับสนุนการดำเนินงานภายใต้คณะทำงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐที่มุ่งเน้นสร้างรายได้ให้กับชุมชนอย่างยั่งยืนตามนโยบายของรัฐบาล โดยทางบริษัทประชารัฐรักสามัคคีภูเก็ต(วิสาหกิจเพื่อสังคม)จำกัดยังได้รับรางวัลผู้นำอาเซียนด้านการพัฒนาชนบทและขจัดความยากจนอีกด้วย

ด้าน นายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า การที่บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีภูเก็ต (วิสาหกิจเพื่อสังคม) การได้เข้ามาขับเคลื่อนให้มีการรวมตัวกันของผู้ประกอบการผ้าบาติกถือเป็นอีกหนึ่งภารกิจของ บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีภูเก็ต วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด เนื่องจากผ้าบาติกถือเป็นอุตสาหกรรมสำคัญที่มีการผลิตและสืบต่อกันมาอย่างยาวนานของชาวจังหวัดภูเก็ต รวมทั้งจังหวัดทางภาคใต้ ทางบริษัทฯจึงได้เข้ามาส่งเสริมเรื่องของช่องทางการตลาด การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้อันจะนำไปสู่การต่อยอดผลิตภัณฑ์และการสร้างความหลากหลายให้ผลิตภัณฑ์ผ้าบาติก รวมทั้งสร้างความตระหนักให้เห็นถึงความสำคัญของภูมิปัญญาท้องถิ่นและปลูกจิตสำนึกการสืบสานและอนุรักษ์การทำผ้าบาติกภูมิปัญญาท้องถิ่นใต้ ทั้งนี้เพื่อเป้าหมายการสร้างรายได้ให้กับชุมชน เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนมีการพัฒนาอย่างยั่งยืน

.

6695334457896

.

โดยภายในงานมีกิจกรรมการแสดงและการเดินแบบแฟชั่นโชว์ผ้าบาติกโดย Mister Phuket Thailand ,Miss Grand Phuket และนักเรียนโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ,การออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ผ้าบาติกจากผู้ผลิตผ้าบาติกร้านค้าต่างๆกว่า 30 ร้านทั่วประเทศ โดยงาน Batik Design Week 2017 จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 7 -10 กันยายน 2560 ณ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล ภูเก็ต

Comments

comments