คลอดแล้ว กำหนดการงาน Phuket Thailand Balloon Music Festival

Phuket Thailand Ballon Music Festival  จัดงานโดยมี จังหวัดภูเก็ต  ร่วมกับ  บริษัท  ช  ช่างคิด  ช  ช่างทำ  จำกัด  และหน่วยงานทีเกี่ยวข้อง  ดำเนินการจัดกิจกรรม   คุณกฤชภณัฎฐ์  ภัทร์วราสิทธิ์   กรรมการผู้จัดการบริษัทฯ  กล่าวรายละเอียดการจัดกรรม  คุณสันติ  ป่าหวาย  การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ต  คุณอโนมา  วงษ์ใหญ่  ผู้อำนวยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย  สำนักงานภูเก็ต ดร.กฤษฎา  ตันสกุล  นายกสมาคมโรงแรมไทยภาคใต้  และ  คุณบุษยา  ใจเปี่ยม  ประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ต  ร่วมการแถลงข่าวในครั้งนี้  ซึ่งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์  ส่งเสริมการท่องเที่ยว  และกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ตอย่างต่อเนื่อง

 

image1

เมื่อวันเสาร์ที่  26  มีนาคม  2559  ณ  ร้านอาหาร  Tablespoon  ลานลม  ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล  ภูเก็ต  และพบกับเทศกาลบอลลูนหลากสีสัน  สนุกไปกับ  Balloon Night Glow  การแสดง  แสง  สี  เสียง  ร่วมกับวง  Symphony Orchestra  บรรเลงบทเพลงพระราชนิพนธ์  ชมทัศนียภาพเมืองภูเก็ตไปกับการบิน  พบกับศิลปินชั้นนำ  Grand Ex, Room39, Instinct, สิงโต นำโชค, Musketeer, Jetseter  และ  The Yers  ในบัตรราคา  Day CARD 250 บาท ,  Public CARD 500 บาท ,  Silver CARD  1,500 บาท  และ VIP CARD 3,500 บาท

ซื้อบัตรได้ที่  โดย  inbox  ทางwww.facebook.com/Thailandballoonmusicfestival

บูทจำหน่ายบัตร  ณ  ศูนย์การค้าจังซีลอน ป่าตอง  ภูเก็ต

ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เฟสติวัล ภูเก็ต  และทาง  www.chorticketx.com

ระหว่างวันที่ 14 – 17  เมษายน  2559  ณ  Phuket Paradise Park  จังหวัดภูเก็ต
เงื่อนไขการใช้บัตร 

 

VIP CARD  3500  THB
1. สามารถใช้เข้าชมกิจกรรมระหว่าง  วันที่  14  – 17  เมษายน  2559
2. รับชมการบรรเลงบทเพลงพระราชนิพนธ์ประกอบการแสดงบอลลูน  Ninght  Glow
3. รับชมการแสดง ศิลปินวง  Grand Ex
4. มีบริการอาหาร  และเครื่องดื่ม ภายในโซน VIP  (บริการในวันที่  14  เมษายน  2559  เท่านั้น)
5. บัตร  1  ใบ  สามารถใช้เข้างานได้ 1 ท่าน
6. บัตรไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือคืนเป็นเงินสดได้
Silver CARD  1500  THB
1.  สามารถใช้เข้าชมกิจกรรมระหว่าง วันที่ 14 – 17  เมษายน  2559
2. รับชมการบรรเลงบทเพลงพระราชนิพนธ์ประกอบการแสดงบอลลูน  Night Glow
3. รับชมการแสดง  ศิลปินวง  Grand Ex
4. รับคูปองอาหารมูลค่า 200 บาท
5. บัตร  1  ใบ สามารถใช้เข้างานได้ 1 ท่าน
6. บัตรไม่สามารถเปลี่ยนหรือคืนเป็นเงินสดได้

 

Public CARD  500  THB
1.      สามารถเข้าชมกิจกรรมระหว่าง  วันที่  15  –  17  เมษายน  2559
2.      บัตร  1  ใบ  สามารถใช้เข้างานได้  1  ท่าน
3.      บัตรไม่สามารถเปลี่ยนหรือคืนเป็นเงินสดไว้

Day CARD  250  THB
1.      สามารถใช้เข้าชมกิจกรรมระหว่าง  วันที่ระบุไว้ในบัตร
2.      บัตร  1  ใบ  สามารถเข้าใช้งานได้  1  ท่าน
3.      บัตรไม่สามารถเปลี่ยนหรือคืนเป็นเงินสดได้

กำหนดการงานในแต่ละวัน ดังนี้

14  April , 2016 (VIP)
15.00                         Gate  opening
18.00 – 19.00           Live  Music
19.30 – 20.00           Balloon Night Glow (round 1)
20.00 – 21.00           Grand X Live Music/Balloon Tethering (round 1)
21.00 – 21.30           Balloon Night Glow (round 2)
21.30 – 22.30           Balloon Tethering(round 2)
22.30 – 00.00           DJ
15  April , 2016  (Public)
15.00                         Gate  opening
18.00 – 19.00           Live  Music
19.30 – 20.00           Balloon Night Glow (round 1)
20.00 – 21.00           Grand X Live Music/Balloon Tethering (round 1)
21.00 – 21.30           Balloon Night Glow (round 2)
21.30 – 22.30           Instinct Live Music/Balloon Tethering (round 2)
22.30 – 00.00           DJ
16 April ,  2016  (Public)
15.00                 Gate opening
18.00 – 19.00   Live Music
19.30 –  20.00  Ballon Night Glow (round 1)
20.00 –  21.00  Singto Numchok Live Music / Ballon Tethering (round 1)
21.00 – 21.30   Balloon Night Glow (round 2)
21.30 – 22.30   Musketeers Live Music / Balloon Tethering (round 2)
22.30  00.00    DJ
17 April ,  2016  (Public)
15.00           Gate opening
18.00 – 19.00   Live Music
19.30 – 20.00   Ballon Night Glow (round 1)
20.00 –  21.00  Jetset’er Live Music / Balloon Tethering (round 1)
21.00 – 21.30   Balloon Night Glow (round 2)
21.30 – 22.30   The Yers Live Music / Balloon Tethering (round 2)
22.30 – 00.00   DJ

 

image2image4

Comments

comments