ชมรมชาวจังหวัดสุราษฎร์ธานีในจังหวัดภูเก็ตจัดแข่งขันโบลิ่งครั้งที่1นักกีฬานับ100ทีม

ชมรมชาวจังหวัดสุราษฎร์ธานีในจังหวัดภูเก็ตจัดแข่งขันโบลิ่งครั้งที่1นักกีฬานับ100ทีมร่วมการแข่งขันนำรายได้ช่วยกิจกรรมชมรมฯที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่สังคม

ที่ซีเอส โบว์ ชั้น2ห้างบิ๊กซี นายธีระ อนันตเสรีวิทยา รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธารเปิดการแข่งขันโบลิ่ง ครั้งที่1 ซึ่งชมรมชาวจังหวัดสุราษฎร์ธานีในภูเก็ตจัดขึ้นโดยมีนายสมเกียรติ สังข์ขาวสุทธิรักษ์ ประธานชมรมชาวจังหวัดสุราษฎร์ธานีในภูเก็ต นายเรวัต อารีรอบ อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร์จังหวัดภูเก็ต นายธรรมวรรธ วงศ์เจริญยศ นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ต ชมรมจตุรมิต ผู้นำท้องถิ่น เครือข่ายสมาคมชมรมต่างๆในจังหวัดภูเก็ตและชาวจังหวัดสุราษฎร์ธานีในภูเก็ตเข้าร่วมจำนวนมากรวมทีมโบลิ่งทีาร่วมทำการแข่งขันในครั้งนี้ประมาณ100ทีม
นายสมเกียรติ สังข์ขาวสุทธิรักษ์ ประธานชมรมชาวจังหวัดสุราษฎร์ธานีในภูเก็ต กล่าวว่า ชมรมชาวจังหวัดสุราษฎร์ธานีในภูเก็ตเป็นชมรมน้องใหม่ที่ก่อตั้งขึ้นมาได้ประมาณ3ปีจากการรวบรวมเอาชาวจังหวัดสุราษฎร์ธานีที่มาอาศัยในจังหวัดภูเก็ตเข้ามาอยู่ในกลุ่มเดียวกันและได้ก่อตั้งเป็นชมรมปัจจุบันมีสมาชิกหลายร้อยคน ที่ผ่านมามีการทำกิจกรรมการกุศลเพื่อสังคมมาโดยตลอดล่าสุดช่วงที่เกิดเหตุการณ์อุทกภัยน้ำท่วมหนักในพื้นที่ภาคใต้สมาชิกก็ได้รวมตัวกันเปิดรับบริจาคสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยและนำไปช่วยเหลือที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีถึง2ครั้งซึ่งการทำกิจกรรมเพื่อสังคมต่างๆต้องมีค่าใช้จ่ายจะใช้เงินของสมาชิกเพียงอย่างเดียวจึงไม่เพียงพอ ทางคณะกรรมการบริหารชมรมฯและสมาชิกจึงร่วมกันจัดแข่งขันโบลิ่งการกุศลขึ้นเพื่อหารายได้มาช่วยดำเนินกิจกรรมต่างๆของชมรมฯในการก่อให้เกิดประโยชน์กับสังคมในทุกรูปแบบและช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาศต่อไป

s__27377866 s__27377864

Comments

comments