ดีวาน่า ป่าตอง รีสอร์ทแอนด์สปา

ป่าตอง, ภูเก็ต – โรงแรมดีวาน่า ป่าตอง  รีสอร์ทแอนด์สปา และบริษัทดีวาน่า กรุ๊ป มอบทุนการศึกษาแกบุตร – ธิดา พนักงานของโรงแรมดีวาน่า ป่าตอง รีสอร์ทแอนด์สปา และกลุ่มโรงแรมในเครือดีวาน่ากรุ๊ป เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2559  เพือช่วยเหลือ และแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา ของครอบครัวพนักงานที่มีรายได้น้อย รวมทั้งส่งเสริม และสนับสนุนให้บุตร – ธิดา ของพนักงานที่มีผลการเรียนดี และมีความประพฤติที่ดี ได้มีโอกาสรับทุนการศึกษา เพื่อระดับการศึกษาที่สูงขึ้นในอนาคต

DSC_6640DSC_6652

Comments

comments