ดีแทคเปิดตัว dtac blog อย่างเป็นทางการ และขอเชิญเข้าร่วมเป็นสมาชิก Facebook group dtac blog

ดีแทคเปิดตัว dtac blog อย่างเป็นทางการ และขอเชิญเข้าร่วมเป็นสมาชิก Facebook group dtac blog

ดีแทคเปิดตัว dtac blog อย่างเป็นทางการ และขอเชิญเข้าร่วมเป็นสมาชิก Facebook group dtac blog
ดีแทคเปิดตัว dtac blog อย่างเป็นทางการ และขอเชิญเข้าร่วมเป็นสมาชิก Facebook group dtac blog
ดีแทคเปิดตัว dtac blog อย่างเป็นทางการ และขอเชิญเข้าร่วมเป็นสมาชิก Facebook group dtac blog
ดีแทคเปิดตัว dtac blog อย่างเป็นทางการ และขอเชิญเข้าร่วมเป็นสมาชิก Facebook group dtac blog
ดีแทคเปิดตัว dtac blog อย่างเป็นทางการ และขอเชิญเข้าร่วมเป็นสมาชิก Facebook group dtac blog

ดีแทคได้จัดทำ dtacblog [dtacblog.co] ขึ้น เพื่อเป็น portal ที่รวมข่าวและเรื่องราวน่าสนใจของคน ธุรกิจ และความเป็นองค์กรของดีแทค เพื่อนสื่อมวลชนสามารถเลือกใช้เนื้อหาใน dtacblog ไปใช้ในรายงานข่าวของท่านได้ เสมือนเป็นแหล่งข่าวทางการจากดีแทค นอกจากนี้ dtacblog ยังจะทำหน้าที่เป็นช่องทางสื่อสารสองทางระหว่างดีแทคและสื่อมวลชน รวมถึงผู้คนที่สนใจในความเคลื่อนไหวของดีแทคอีกด้วย

 

ในโอกาสนี้ ดีแทคขอเรียนเชิญพี่ น้อง สื่อมวลชนร่วมเป็นเพื่อนกับ dtacblog บน Facebook Group dtacblog

 

ในระหว่างที่เราทุกคนกำลังร่วมกันฝ่าวิกฤติการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโควิดไปด้วยกัน ดีแทคขอเป็นกำลังใจ ให้ทุกคนดูแล รักษาสุขภาพกายและสุขภาพจิตให้แข็งแรง เราต้องรอดไปด้วยกัน

 

ด้วยรัก และห่วงใย

ฝ่ายสื่อสารองค์กรดีแทค

อรอุมา (อุ้ม) 082-365-2349, จินรี (ตุ๋งติ๋ง) 080-565-1264, สงคราม (บอย) 081-550-2563, พิมพกานต์ (นิก) 081-571-8888, สุจิตรา (ผึ้ง) 081-621-9819, ภัควลัญชณ์ (ดิ๊ง) 099-1122-999

Comments

comments