ททท. สำนักงานแพร่ เชิญท่องเที่ยววิถีไทย สุขใจวันธรรมดา “ไปแอ่วกั๋นวันธรรมดา @ แพร่ น่าน อุตรดิตถ์”

ททท. สำนักงานแพร่ เชิญท่องเที่ยววิถีไทย สุขใจวันธรรมดา

“ไปแอ่วกั๋นวันธรรมดา @ แพร่ น่าน อุตรดิตถ์”

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานแพร่ ขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวร่วมกิจกรรมในโครงการ “ไปแอ่วกั๋นวันธรรมดา @ แพร่ น่าน อุตรดิตถ์” โดยออกเดินทางมาเที่ยวแพร่ น่าน อุตรดิตถ์ ในวันธรรมดา และรับของที่ระลึกสุดเก๋ “กระเป๋าเดินทาง ไปแอ่วกั๋นวันธรรมดา ททท.สำนักงานแพร่” สำหรับ 150 ท่านแรก ตั้งแต่บัดนี้ – สิงหาคม 2559

นางธนภร พูลเพิ่ม ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานแพร่ ซึ่งรับผิดชอบการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของจังหวัดแพร่ น่าน อุตรดิตถ์ กล่าวว่า พฤติกรรมนักท่องเที่ยวชาวไทยส่วนใหญ่ จะนิยมออกเดินทางท่องเที่ยวในช่วงวันหยุดเสาร์อาทิตย์ หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเทศกาลประเพณีที่มีวันหยุดยาวๆ ซึ่งทำให้การเดินทางท่องเที่ยวเป็นไปอย่างแออัดยัดเยียด ต้องแย่งกันสำรองที่นั่ง การจราจรติดขัด ห้องพักและร้านอาหารเต็ม ดังนั้น ททท.สำนักงานแพร่ จึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมการเดินทางท่องเที่ยววันธรรมดา ในชื่อว่า “ไปแอ่วกั๋นวันธรรมดา @ แพร่ น่าน อุตรดิตถ์”  ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นให้เกิดการกระจายการเดินทางท่องเที่ยวมายังจังหวัดแพร่ น่าน และอุตรดิตถ์ ในช่วงวันธรรมดาให้เพิ่มมากขึ้น   โดยได้มีการจัดทำแผ่นพับแนะนำ “ไปแอ่วกั๋นวันธรรมดา @ แพร่ น่าน อุตรดิตถ์” ขึ้น ซึ่งในแผ่นพับจะแนะนำ 8 เส้นทางท่องเที่ยวใน 3 จังหวัดที่เหมาะสมต่อการเดินทางท่องเที่ยวในวันธรรมดา   นอกจากนั้นแล้ว ยังจัดทำคูปองส่วนลดเพื่อให้นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเที่ยววันธรรมดา ได้ไปใช้บริการด้วย

วันธรรมดา ในที่นี้หมายถึงวันจันทร์ – วันพฤหัสบดี (ที่ไม่ตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ์) นักท่องเที่ยวจะสามารถไปใช้บริการที่พัก ร้านอาหาร ร้านค้า ของที่ระลึก ร้านกาแฟ จำนวนกว่า 31 แห่งใน 3 จังหวัดที่เข้าร่วมโครงการ โดยนำคูปองไปแลกส่วนลด และเมื่อรับส่วนลดแล้ว สามารถขอรับสติกเกอร์จากสถานประกอบการที่ท่านรับบริการแล้วติดสติ๊กเกอร์ลงบนคู่มือไปแอ่วกั๋นวันธรรมดา       @ แพร่ น่าน อุตรดิตถ์ สำหรับ 150 ท่านแรก ที่สะสมสติ๊กเกอร์ จำนวน 2 ดวง จาก 3 จังหวัด (แพร่ น่าน อุตรดิตถ์) จะมีสิทธิ์ได้รับของที่ระลึกเป็น “กระเป๋าเดินทาง ไปแอ่วกั๋นวันธรรมดา ททท.สำนักงานแพร่” โดยให้เขียน ชื่อ – สกุล และที่อยู่ เพื่อใช้ในการจัดส่งของที่ระลึกให้ครบถ้วน และฉีกออกจากคู่มือแล้วติดแสตมป์ จำนวน 3 บาท ส่งมายัง ททท.สำนักงานแพร่ ซึ่งจะจัดส่งของที่ระลึกให้ฟรี     (ส่งเพื่อรับของที่ระลึกตั้งแต่บัดนี้ – สิงหาคม 2559 ) หรือหากสะดวกสามารถเดินทางมารับด้วยตนเอง ที่ ททท.สำนักงานแพร่ ทั้งนี้ขอสงวนสิทธิ์ของที่ระลึก สำหรับ 150 ท่านแรกเท่านั้น นอกจากนี้ สำหรับนักท่องเที่ยวท่านใดที่สะสมสติกเกอร์ ครบทั้ง 3 ดวง 3 จังหวัด (แพร่ น่าน อุตรดิตถ์) ยังมีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลพิเศษ ฟรี (สงวนสิทธิ์ 1 ท่าน ต่อ 1 รางวัล) และจับรางวัลพิเศษในวันที่ 5 กันยายน 2559 (ประกาศผลทาง FACEBOOK / TATPHRAE) นักท่องเที่ยวสามารถติดต่อรับคู่มือไปแอ่วกั๋นวันธรรมดา @ แพร่ น่าน อุตรดิตถ์ และสมุดฉีกส่วนลดได้ที่ ททท.สำนักงานแพร่ และพันธมิตรที่เข้าร่วมโครงการ

Ad โฆษณาวันธรรมดา ปี 59

Comments

comments