ทัพเรือภาคที่ ๓ ร่วมกิจกรรม เทิดทูนธงไทย “คำสัญญาจากต้นกล้าของแผ่นดิน”

วันนี้ ๒๘ พฤศจิกาย ๒๕๖๒ เวลา ๐๗.๐๐ น. นาวาเอก ณรงค์ อรภักดี รองผู้อำนวยการกองสื่อสารกองบัญชาการทัพเรือภาคที่ ๓ ผู้แทน ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๓ เข้าร่วมกิจกรรม “คำสัญญาจากต้นกล้าของแผ่นดิน”

โดย มูลนิธิ เทิดทูนธงไทย ร่วมกับ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้จัดกิจกรรมเทิดทูนธงไทย “คำสัญญาจากต้นกล้าของแผ่นดิน” เฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว วัตถุประสงค์เพื่อมุ่งปลูกฝังหัวใจเด็กไทยให้มีความรักชาติ บูชาศาสนา เทิดทูนพระมหากษัตริย์ โดยใช้บทเพลงและธงชาติเป็นพลังขับเคลื่อน สร้างความสามัคคีปรองดอง เพื่อสกัดกั้นความรุนแรง ลดพฤติกรรมความก้าวร้าว โดยมี นายธัญญวัฒน์ ชาญพินิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธี ณ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต
#เพลงเทิดทูนธงไทย

ในภาพอาจจะมี 10 คน, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่กลางแจ้ง

ในภาพอาจจะมี 2 คน, ผู้คนกำลังยืน, ท้องฟ้า และ สถานที่กลางแจ้ง

ในภาพอาจจะมี 11 คน, คนที่ยิ้ม, ฝูงชน, ท้องฟ้า และ สถานที่กลางแจ้ง

ในภาพอาจจะมี 5 คน, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่กลางแจ้ง

ในภาพอาจจะมี 8 คน, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่กลางแจ้ง

ในภาพอาจจะมี 17 คน, ผู้คนกำลังยืน

ในภาพอาจจะมี 12 คน, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่กลางแจ้ง

ในภาพอาจจะมี 8 คน, ผู้คนกำลังยืน

ในภาพอาจจะมี 7 คน, คนที่ยิ้ม

Comments

comments