ทีมพยาบาลและนักกายภาพบำบัด รพ.สิริโรจน์ ลงพื้นที่ให้ความรู้ผู้ป่วยโรคเรื้อรังในชุมชนกะทู้

ทีมพยาบาล และ นักกายภาพบำบัด โรงพยาบาลสิริโรจน์ (Siriroj International Hospital) ลงพื้นที่ให้ความรู้ ณ ศูนย์บริการสาธารณสุขชุมชนกะทู้ เทศบาลเมืองกะทู้ จังหวัดภูเก็ต ซึ่งในชุมชนพื้นที่ดังกล่าว มีผู้ป่วยด้วยโรคเรื้อรังอยู่จำนวนไม่น้อย อาทิ ผู้ป่วยโรคเบาหวาน ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง ผู้ป่วยโรคไขมันในเลือด ซึ่งศูนย์บริการสาธารณสุขชุมชนกะทู้ จะนัดตรวจผู้ป่วยเพื่อติดตามอาการเป็นประจำทุกเดือน

สำหรับการให้ความรู้ในครั้งนี้ ทีมพยาบาล และ นักกายภาพบำบัด เน้นสอนวิธีการออกกำลังกายง่ายๆ ที่สามารถทำได้ด้วยตัวเอง เช่น การยืดและส่งเสริมการแข็งแรงของกล้ามเนื้อส่วนต่างๆ ซึ่งสมาชิกในครอบครัวหรือคนรอบข้างผู้ป่วยก็สามารถช่วยกระตุ้นผู้ป่วยให้ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ เพื่อเสริมสร้างสุขภาพที่ดี

.

img_20171003_084939

Comments

comments