นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ตนำกรรมการบริหารชุดใหม่คารวะผู้ใหญ่

นายภูมิกิตติ์ รักแต่งาม นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต นำคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ปี 2561-2562 เข้าคารวะ และแนะนำตัวดังนี้
นายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นายสนิท ศรีวิหค และนายประกอบ วงศ์มณีรุ่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นายเพ็ชร ชั้นเจริญ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานภูเก็ต
นางสาวเฉลิมลักษณ์ เก็บทรัพย์ นายกเทศมนตรีเมืองป่าตอง และอดีตนายกสมาคมฯ ได้แก่ นายวิจิตร ณ ระนอง นายประมุขพิสิฐ อัจฉริยะฉาย นายพัฒนพงศ์ เอกวานิช
นายสมบูรณ์ จิรายุส นายสมบัติ อติเศรษฐ์ นายพงศ์อนันต์ สุวัณณาคาร นายไมตรี นฤขัตพิชัย
ทั้งนี้ ได้รับคำแนะนำ และประสบการณ์ดีๆ เพื่อนำมาพัฒนา และต่อยอดการบริหารงานสมาคมฯ เพื่อความยั่งยืนต่อไป เมื่อเดือนต้นเดือนกันยายนที่ผ่านมา

Comments

comments