นิทรรศการ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร “น้ำพระราชหฤทัย สถิตในดวงใจ ไทยทั้งชาติ” SOUL OF THE NATION

วันพฤหัสบดีที่ 7 ธันวาคม 2560 เวลา 18.30 น. พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ เสด็จเป็นองค์ประธานเปิด นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร “น้ำพระราชหฤทัย สถิตในดวงใจ ไทยทั้งชาติ” SOUL OF THE NATION ณ ศูนย์การค้าจังซีลอน ป่าตอง จังหวัดภูเก็ต โดยมีคณะผู้บริหารศูนย์การค้าฯ เฝ้ารับเสด็จ

ในการนี้ ได้ประทานของที่ระลึกแก่ผู้สนับสนุนการจัดงาน จากนั้นเสด็จตัดแถบแพรเปิดงาน นิทรรศการเฉลิม พระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร “น้ำพระราชหฤทัย สถิตในดวงใจ ไทยทั้งชาติ” SOUL OF THE NATION  

สำหรับการจัดงานนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร “น้ำพระราชหฤทัย สถิตในดวงใจ ไทยทั้งชาติ” SOUL OF THE NATION  ในครั้งนี้ จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ร่วมน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่พระองค์ทรงอุทิศ พระวรกาย ปฏิบัติพระราชกรณียกิจตลอด 70 ปีที่ทรงครองราชย์ เพื่อความเป็นอยู่ที่ดี ของพสกนิกร ไทย นำความเจริญและการพัฒนาอย่างยั่งยืนสู่ประเทศให้เป็นที่ประจักษ์ และได้รับการยอมรับจาก นานาอารยประเทศ

โดยภายในงาน ประกอบด้วยส่วนจัดแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร “น้ำพระราชหฤทัย สถิตในดวงใจ ไทยทั้งชาติ” SOUL OF THE NATION ซึ่งรวบรวมพระราชประวัติ พระกรณียกิจ พระอัจฉริยภาพ และโครงการในพระราชดำริ ต่างๆ ให้ประชาชนทั่วไปได้น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และให้เป็นที่ประจักษ์แก่ชาวต่างชาติ ตลอดจนส่วนจัดนิทรรศการโครงการในพระดำริของพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ เกี่ยวกับ พระราชกรณียกิจเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช บรมนาถบพิตร ด้านการทำนุบำรุง พระพุทธศาสนา และศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม

จากนั้น พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ เสด็จไปทอดพระเนตร การแสดง ภาพยนตร์ม่านน้ำเฉลิมพระเกียรติฯ “Soul of the Nation” ประกอบน้ำพุ แสง สี เสียงเต็มรูปแบบ โดยมีศิลปินรับเชิญ ได้แก่ ศิรภัสรา สินตะการผล (แปมไกอา), กิตตินันท์ ชินสำราญ (กิตเดอะวอยส์ ไทยแลนด์) และ กรกันต์ สุทธิโกเศศ (อาร์ม-กรกันต์) มาร่วมขับขานบทเพลง ร่วมกับวงราชภัฏ จังหวัดภูเก็ต โดยนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร “น้ำพระราชหฤทัย สถิตในดวงใจ ไทยทั้งชาติ” SOUL OF THE NATION จะจัดแสดงให้ประชาชนทั่วไป และนักท่องเที่ยวได้ชมจนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561

Comments

comments